České květiny - online České květiny - online České květiny - online

Informace o zpracování OÚ

 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Podnikající fyzická osoba Jana Fišerová F-M Kontakt provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy.), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
 
1.  TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1  Správcem Vašich osobních údajů je podnikající fyzická osoba Jana Fišerová F-M Kontakt, IČ:64119114, podnikající podle živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, ŽÚ, č.j.:ŽÚ/4905/2016/Gro/3,  „Poskytování služeb osobního charakteru“.(dále jen jako „správce“).
1.2  Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování: Jana Fišerová F-M Kontakt, M.Chasáka 3138, 73801 Frýdek-Místek,
Adresa elektronické pošty: fiserovaF-M@post.cz
1.3  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
2.  PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1  splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2  splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

3.  JAKÉ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT
Údaje, které budeme pouze na základě Vašeho souhlasu zpracovávat jsou údaje, které sami dobrovolně poskytnete, jako Vaše jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, e-mail, telefon, bankovní spojení, zvláštní kategorie osobních údajů, informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies), a pod. 
                                                                                            
4.   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy (jako poptávka, předávání informací a pod.) a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 
5.   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat ZDE.
 
6.   DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.
6.2  Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
6.3  Správce nebude předávat Vaše osobní údaje třetí straně (jiným dalším právnickým i fyzickým osobám).
 
7.   PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7.1  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Ve Frýdku-Místku 25.5.2018  
OBJEDNEJTE SI PRO LEPŠÍ POSTAVU
OBJEDNEJTE SI PRO LEPŠÍ POSTAVU

OBJEDNÁVEJTE ZDEOBJEDNÁVEJTE ZDE
Benu.JPG
facebook_timeline_firma_neruste_pobyt.jpg
rnc-logo-color.jpg
Pobytové a poznávací zájezdyVšechny zájezdy
120x240-dovolena-a2.jpg

Tipy na dovolenou

zde

nebo

zde

B1.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one