České květiny - online České květiny - online České květiny - online
Každý člověk se někdy v životě zajímal nebo bude zajímat, v jakém znamení se narodil a jak se toto astrologické znamení promítá v jeho životě. Na pradávných představách o přírodě a silách, které řídí běh života, jsou založeny pohádky. Vystupují v nich nadpřirozené bytosti – víly, sudičky, kouzelníci, draci apod. A právě mnohé z  těchto nadpřirozených bytostí mají velmi blízko ke zvířetníkovým znamením.

WYVERN 

1. část
 
BERAN – živel oheň – 21. 3. – 21. 4.
WYVERN – živel oheň a voda
 
V pohádkách o princeznách se často setkáváme s draky, kteří se liší počtem hlav. V našich pohádkách jich bývá lichý počet, v čínských pohádkách se setkáme jen s drakem jednohlavým, v pohádkách řeckých mají draci hlav jedno sto. Draci žijí ve slujích a chrání své bohatství a svůj majetek tak, že na nepřátele dští oheň a síru. V čínském horoskopu mají lidé, narozeni ve znamení draka, vladařské předpoklady. Jsou přitažliví, všestranně nadaní, energičtí. V asijské mytologii se ve spojení s drakem hovoří o jeho léčitelských schopnostech, o potřebě pomáhat slabším, jsou to bytosti hodné a přátelské.
V souvislosti  se zvířetníkovým znamením  BERANA se v anglosaském prostředí setkáváme se slovem WYVERN, což není  skutečný drak, nýbrž okřídlený ještěr. Toto  monstrum má přední nohy draka a ostnatý ohon hada. Na rozdíl od draka má jen jednu hlavu, jeden pár nohou a jeden pár křídel. Je menší než drak a chrlí oheň.
Někdy se uvádí v překladu slova wyvern slovo saň. Saň (anglicky dragon) má čtyři nohy, pár křídel a obvykle oheň nechrlí. Takže si sami vyberte, který překlad je pro vás přijatelnější. Osobně si myslím, že WYVERN jako ohnivé znamení by i v mýtech mělo být monstrum, které  ten oheň chrlí.
WYVERNI  jsou odvážní, mají vysoká morální měřítka, umějí proniknout do podstaty věcí. Mají nekonečnou zásobu energie a mívají potíže občas  zpomalit a odpočívat. .Díky své vodní složce jsou dobrosrdeční, empatičtí, laskaví. Voda v nich vzbuzuje zájem o duchovní záležitosti a tajemno.
Často bývají zbytečně přecitlivělí, obranný mechanismus u nich  souvisí s ohněm. Své pocity ventilují bez přemýšlení a neberou  ohled na pozdější následky. Potlačovaný hněv namíří mnohdy na slabší jedince. Když odezní zdroje stresu, útočnost se sníží. Vykonávání rutinní a nudné činnosti je pod jejich úroveň a rádi tuto práci přenechávají  jiným.
Bourají staré a přežité a nové věci vytvářejí podle svých představ. Pro své novátorské myšlenky strhnou i další následovníky. WYVERNI se nikdy nezastaví, jejich život můžeme charakterizovat jako ustavičný boj o vlastní úspěšné uplatnění.
Jako ohnivé znamení jsou při delším pobytu na slunci náchylní k úpalu.  Lenošení  na prosluněné pláži zvyšuje jejich nervozitu a způsobuje bolesti hlavy. Pozor by si měli dávat také na popáleniny při práci s ohněm a na vysoké teploty při horečnatém onemocnění. Velmi blahodárně na jejich organizmus působí pobyt v přírodě, v lese, na čerstvém vzduchu.
 
 
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 
GRYF

2. část 
 
BÝK – živel země – 22. 4. – 21. 5.
GRYF – živel země, vzduch
 
Bylo nebylo, bohyni noci a pekla, Nyktě, se jednoho dne narodila krásná holčička, které dali jméno Nemesis. Děvčátko rostlo jako z vody a zajímalo se o svět kolem sebe. Okolí udivovalo svou moudrostí, vážností a zejména smyslem pro spravedlnost. I když v dnešní době je Nemesis symbolem osudové pomsty, ve skutečnosti nepatřila k těm bohyním, které uměly pouze trestat. Záleželo vždy na chování lidí. Ty hodné a slušné obdarovávala, ty zpupné stíhala neštěstím tak dlouho, dokud svou chybu nenapravili.
 
Nástrojem její pomsty bylo obrovské zvíře, ochránce zlatých pokladů, GRYF. Od pasu nahoru to byl orel s ostrými drápy, mohutnými křídly a silným zobákem., od pasu dolů lev, jehož ocas připomíná hada. Proto má gryf  vlastnosti ptáka, které souvisejí s duchovností, i vlastnosti odvážného a  udatného královského zvířete.
Hlavním rysem zemského živlu je stálost, praktičnost. Člověk má pocit, že náleží k zemi a k tomu, co země dává. Vzdušný prvek vnáší do tohoto znamení intelektuální zvídavost, všímavost k okolnímu světu a ochranu hledačům moudrosti.
V českém prostředí se tato bájná bytost nazývá NOH. S ptákem NOHEM se můžeme setkat v Jiráskových Starých pověstech českých, v pověsti  O Bruncvíkovi.
 
Ale zpátky ke gryfům jako zvířetníkovým znamením.
Gryfové chtějí od života hlavně klid a mír, a to jak pro sebe, tak i pro lidi ve svém okolí. Dokáží kolem sebe šířit poklidnou atmosféru, stálost a pohodu. Milují přírodu, rádi pobývají i v panenské divočině. Jsou materialisticky založeni, mají silnou potřebu být finančně zabezpečeni. Umějí tvrdě pracovat, uvažují logicky, jsou výborní organizátoři a spolehliví přátelé. Nevěří věcem, které nevidí nebo kterých se nemohou dotknout, konkrétně se jedná o mystické záležitosti, o věci mezi nebem a zemí. Ovšem sekundární vzdušný prvek je donutí, aby o těchto věcech aspoň uvažovali. Jsou spíše nespolečenští, občas potřebují trávit nějaký čas o samotě, aby načerpali nové síly. Vzhledem ke svému silnému estetickému cítění se gryfové rádi obklopují krásnými uměleckými předměty, zbožňují Francii, Itálii. Mají vkus, smysl pro barvu, tvary  i cit pro těžké vůně parfémů. Přítomnost vzduchu je mnohdy nasměruje k léčitelství, aromaterapii, reflexologii.
I když jsou plaší a nespolečenští, mají silně vyvinuto sociální cítění, jsou ukáznění fyzicky i duševně. Ke zdárnému vývoji a spokojenému životu potřebují gryfové pevné rodinné zázemí. Pokud jim schází tato kotva i pocit, že někam směřují, že se  ubírají ke smysluplnému cíli, mohou nastat velké problémy.  Začnou obdivovat výstřední lidi se spoustou peněz a společensky nepřijatelným životním stylem. Chamtivost, sebestřednost, nečinnost, špatné stravovací návyky, zanedbávání svého zevnějšku – to vše vede k tomu, že dříve rozumný a uznávaný člověk se stává někým, komu se lidé vyhýbají. Gryf si ale tuto temnou skutečnost neuvědomuje, příčinu vidí v chování ostatních, v únavě, počasí apod. Bohužel má částečně i pravdu, neboť se stýká s pochybnými lidmi, zaplétá se s těmi, kteří jeho důvěřivost zneužívají. Práce se stává překážkou a gryf se tak dostává do začarovaného kruhu, z něhož není úniku.
A jak najít ze začarovaného kruhu cestu ven? Gryf se musí přiklonit k rodině, tradičním lidským hodnotám, využívat co nejvíce „selský rozum“, ale hlavně začít žít podle 4. až 10. přikázání  DESATERA.
 
S úctou a láskou Vaše kartářka
 
 
 
JEDNOROŽEC
 
 
 
3. část
BLÍŽENCI – živel vzduch – 22. května – 21. června
JEDNOROŽEC – živel vzduch, voda
 
 
 
Byli jste už někdy v galerii?  A jestli ne, určitě se tam jednoho dne dostanete. Těch bláznivých rostlin, strašidelných krajin, těch draků a příšer, které tam uvidíme! Každý obraz  má v sobě pohyb a vypráví nám o minulosti,  o životě a o uvažování našich předků.
Např. italský malíř z období vrcholné renesance, Raffael Santi, namaloval na jednom z portrétů záhadnou ženu, která drží na klíně fantastické zvíře, jednorožce. Kdo nebo co je vlastně jednorožec?
 
Jednorožec je stvoření, které má tělo koně, jelení nohy a lví ocas. Jeho nejnápadnějším rysem je spirálovitý roh, třetí oko, čakra osvícení. umístěný na čele. Rohu byly přikládány magické a léčebné vlastnosti, protože prý znehodnocuje jedy a čistí vodu. Proto také některé lékárny mají ve svém názvu slovo JEDNOROŽEC. Bývají obvykle bílí, přičemž právě díky této barvě a svému rohu jsou považováni za symbol plachosti, nevinnosti a čistoty. Jediný roh je u středověkých křesťanů vyjádřením Božské duše. Jednorožec je  zpravidla líčen jako laskavé stvoření,  i když stejně jako ostatní bájná zvířata má i on své stinné stránky. Pojítkem mezi jednorožcem a jeho stinnou stránkou, ničivou změnou, je stařena, trojjediná bohyně. Příkladem trojjediné bohyně v našich pohádkách je např. baba Jaga a její dvě sestry. Přemoci jejich kouzla, mohl jenom odvážný a chytrý člověk. A stejné je to i s jednorožcem. Zdolat jeho sílu mohla jenom čistá, neposkvrněná a moudrá panna.
Astrologicky je jednorožec spojen se třetím domem, což znamená – komunikaci, schopnost úsudku, hledání informací, krátké cesty do neznámých míst. Povahově jsou jednorožci spíše plaší, mezi přáteli jsou však výmluvní a uvolnění. Jsou velice pohybliví, netrpí nadváhou, jsou štíhlí.  Mají slabost pro rychlé sportovní automobily. Jejich primárním živlem je vzduch, rádi naslouchají hučení větru, vyhledávají větrná místa.
U tohoto zvířetníkového znamení se setkáváme s úzkým spojením a prolínáním obou živlů, vzduchu a vody. Vzduch osvěžuje vodu, což v praxi znamená, že jednorožci mají sklon stranit sociálním hnutím, která mají sjednotit lidi pro společný cíl a pro dobro lidstva jako celku. Mají přirozený talent pro role prostředníků a vyjednávačů, neboť jsou spolehlivě nestranní, jsou pozorní posluchači a  mají silně vyvinutý smysl pro morálku. Pro svou empatii, která souvisí s vodou, a  pro své dorozumívací schopnosti, které jsou typické pro vzdušná znamení, mohou mít talent pro jasnovidectví a okultní vědy.
Napětí mezi živlem vzduchu a živlem vody změní laskavého jednorožce v rozmarnou bytost. Přelétavost ve vztazích, jízlivost, vnitřní rozpolcenost -  vedou Jednorožce k zádumčivosti a chorobným úvahám. Přestává věřit lidem, ti se stávají  pro něho záhadou. Pocity neklidu řeší Jednorožci útěkem do světa fantazie,  na denním pořádku je střídání nálad. Pozor na choroby dýchacích cest, na bolesti v kříži a stehnech.
Lidé narozeni ve znamení Jednorožce by se měli vyhýbat prudkým změnám teploty,  v sychravém počasí by se měli teple oblékat a spávat při zavřeném okně.
V jejich životě občas přicházejí období, kdy potřebují být sami. Chtějí rozjímat, meditovat, objevovat vnitřní světy i oprostit se od jakékoliv manipulace. Mějme pochopení pro tuto jejich potřebu, neboť kromě celkové harmonie Jednorožci opět nabudou  svůj  klid, získají  větší jistotu v komunikaci i  při plnění pracovních povinností. 
S úctou a láskou Vaše kartářka
 
CHIMÉRA
 
4. část
 
RAK – živel voda – 20. června – 22. července
CHIMÉRA – živel voda, oheň
 
 
 
 
Stohlavý obr Tyfón měl s manželkou Echidnou, která byla napůl žena a napůl had, několik potomků.  Jedním z nich byla fantastická nestvůra – Chiméra. Zepředu měla podobu lva, uprostřed to byla divoká koza a zezadu měla podobu draka, jehož ocas končil hadí hlavou. Ze tří tlam chrlila jedovatý oheň, který spaloval a otrávil všechno, co zasáhl. Měla za úkol střežit vchod do podsvětí. Když ucítila člověka, vylezla ze svého doupěte a sežehla ho ohněm.
Dnešní chiméry už nemají určitou podobu. Jsou to pouhé přeludy, utkvělé vidiny, které člověka pronásledují ve dne v noci, a s mytologickou nestvůrou, po  níž dostaly jméno a která žila v oblasti Středozemí,  už nemají nic společného. Slovo chiméra je v současnosti pouze synonymem klamné představy, něčeho nereálného. Pojem se užívá také pro duševní úchylku nebo pro označení   člověka, který se skrývá za několika maskami. Obyčejně těžko poznáme, o jakého člověka vlastně jde, o co usiluje, jaký má charakter, zda mluví pravdu nebo lže. Takový člověk obvykle nalhává něco i sám sobě, klame ze strachu a strach také vštěpuje svému okolí. Z běžného života známe např. chimérické sny, chimérická přání, ale i chimérickou politiku.
 
Astrologicky se Chiméra vztahuje ke čtvrtému domu, což znamená, že chrání svůj domov a svoji rodinu. Jako všechny vodní typy je hodně proměnlivá, náladová, a mimořádně citlivá na to, co si o ní okolí myslí. Velmi ráda slyší chválu a ujištění, jak si jí ostatní lidé  váží.
Sekundární oheň zmírňuje Chiméřinu přecitlivělost a dodává jí energii, aby věci dotáhla do konce. Emočně je připoutána k minulému životu, může mít i předtuchy nebo věštecké sny, které se týkají zejména rodiny a přátel. Mysl Chiméry se obrací do minulosti, vzpomíná na ni nostalgicky, se slzou v oku. Domov zdobí obrazy předků, zbožňuje starožitný nábytek a všechny starožitné předměty. Je rozený sběratel. Chiméře obrat do vlastního nitra prospívá. Dodává jí hluboký klid, větší vyrovnanost a intuitivní nadhled v případné těžké životní situaci. Líbí se jí také lodě a gondoly. Nové a moderní předměty neuznává. Starý nábytek jí připomíná dětství. Nemá ráda žádné novoty, i v oblasti medicíny upřednostňuje léčbu bylinkami před klasickou medikamentózní léčbou.
 
Chiméry mají většinou středně velkou, někdy zavalitější postavu se sklonem k tloušťce, takže atletickým dojmem v žádném případě nepůsobí. Tvář má něžně zaoblené tvary a jemné rysy. Její obličej přitahuje pozornost  kulatou bradou, širokým nosem a bledou barvou pleti. Chiméry jsou dobrosrdečné se smyslem pro romantiku a přírodu. Ve společnosti jsou spíše samotářské, stydlivé. Rozhodně se sebou nenechají manipulovat, jsou snaživé, pilné, cílevědomé a mají pevnou vůli. V případě, že jim někdo ubližuje, dokáží být bojovné a útočné. Typickým znakem Chimér jsou časté změny nálad. Ani ony samy tyto změny nedokáží vysvětlit  a vnitřně se kvůli tomu trápí, nechtějí nikoho vědomě trápit. Ovšem okolí může chiméru považovat za náročného  a chladného člověka s mnoha nadbytečnými požadavky.
A čím Chiméru potěšíte? Šedým stříbrem a šperky zhotovenými ze stříbra. A jelikož má ráda země s jezery a řekami, určitě jí uděláte radost zakoupením dovolené  na Floridě, Kanárských  ostrovech, ale nepohrdne ani pozváním na koupaliště nebo k českému či moravskému rybníku.
 
S úctou a láskou Vaše kartářka

 
FÉNIX

5. část         

LEV – živel oheň (22. července – 22. srpna)
FÉNIX – živel oheň, země
 
V Héliopoli, nedaleko Káhiry, v kultovním centru boha slunce Ré, uctívali kdysi ptáka, který se každých 500 let sám v hnízdě z myrty, skořice a nardu spálil a z popela se znovu zrodil. Míval různou podobu. Původně to byl rudý a zlatý orel, později byl zobrazován jako modrá volavka. Čínští umělci ho zobrazovali s rozpjatými křídly nad plameny ohně.  Fénix je symbolem žáru, jihu, symbolem přeměny a cesty k novému životu, symbolem spojení ohně a země. 
Tento bájný pták se dostal do řeckých a římských mýtů z Egypta. Jmenoval se tam „boinu“ – česky volavka. A protože se objevoval po záplavách, domnívali se staří Egypťané, že se zrodil z vody.
Fénix je plný energie a nadšení. Astrologicky se vztahuje k pátému domu, což znamená tvořivost, sebevyjádření a společenský rozvoj. Jeho cíle jsou ambiciózní, někdy i výstřední, lákají ho náročné úkoly. Ve své činnosti je mimořádně výkonný a plné nasazení vyžaduje i od svých spolupracovníků.
Opakovaná mechanická a rutinní práce ho brzy omrzí. Těší ho činnost tvůrčí, s problémovými rysy, aby mohl prokázat své analytické schopnosti. Malba, sochařství, divadlo, zlatnictví, klenotnictví, veřejně prospěšná činnost – to jsou obory, kde se může předvést, nápady dovést k činům a při okázalých vystoupeních regenerovat svoji osobnost.
Má rád teplé kraje  a nejraději by byl, kdyby slunce svítilo od rána do večera a vůbec nezapadlo. Láká ho slunná část Itálie  a Francie, ovšem nejen kvůli plážím, ale obdivuje zde také světové historické osobnosti. Rád se pohybuje v honosných prostorách, vládních budovách, nepohrdne pozváním na oběd o několika chodech v luxusní restauraci.
Fénix umí krásně chválit a komplimentům z jeho úst se těžko odolává. Příchod do místnosti je jako působivá teatrální scéna, všichni ostatní kolem najednou zešednou – a fénix se stává ústřední postavou. Stejně dramaticky působí i jeho odchod. Ale běda, když fénixe urazíte – slovně, nebo mu nevěnujete dostatečnou pozornost. Pak vás čeká z jeho strany arogance, povýšenost, bezohlednost a projevy rozmazlenosti.
 
V případě, že Fénix nenalezne sám sebe, v případě nepříznivého vlivu hvězd, zažívá pocity zklamání a hledá rozptýlení v nekvalitní společnosti, jenom aby zahnal pocit selhání. Začne být panovačný, překypuje důležitostí, někdy může vykazovat i známky megalomanie. Sám sebe začne vnímat jako výjimečného člověka, který se nemusí řídit týmiž společenskými pravidly jako ostatní. On sám přece představuje zákon. Začne zanedbávat své tělesné potřeby, pravidelnou stravu – špatné stravování zdůvodňuje držením diet, únavou. K obranným mechanismům náleží výbuchy vzteku, které slouží jako prostředek ke zvládání stresových situací. Lidé, kteří jsou slabší než on, se mohou stát i terčem otevřené tyranie. Tyto negativní vlastnosti se mohou u Fénixe projevit hlavně v případě ztráty milované bytosti a jsou jedním ze způsobů, kterým se Fénix brání ztrátě.
Vznešenost a důstojnost – to je charakteristika Fénixe. Všechno, co dělá, je vyrovnané, důstojné až impozantní. Patří k lidem, které můžeme právem označit za autority. Má výborné organizační schopnosti a často ho nacházíme ve vedoucích funkcích. Nejcitlivějším tělesným orgánem je srdce, k němu se přidružuje onemocnění cév, např., kornatění tepen. V jídle je labužník, miluje kořeněná a slaná jídla, která dráždí žlučník.  Ovoce a zelenina je na okraji jeho stravovacích návyků.
Fénix je také  výborný milenec. Něžná masáž zad a hlazení ve vlasech dokáže udělat s fénixem neskutečné divy.
 
 
S úctou a láskou Vaše kartářka
KENTAUR 

6. část
 
PANNA – živel země (23. srpna – 22. září)
KENTAUR – živel země, voda
 
 
V řeckých bájích se často setkáváme s tvorem – KENTAUREM, který je napůl muž a napůl kůň. Symbolizuje spojení země a vody, protože stojí na pevné zemi na kraji nezměrně hluboké tůně. Nejslavnějším kentaurem byl Chirón, zdatný válečník a léčitel, který uvedl v soulad vědomí s nevědomím. Na rozdíl od většiny svých divokých druhů byl Chirón moudrý a vzdělaný. Bydlel střídavě v hluboké jeskyni v Malei na březích Egejského moře nebo na hoře Pélionu. Vyučoval tu vědám, umění a gymnastice. Jedním z jeho přátel byl i známý hrdina řeckých bájí – Héraklés. Chirónova podoba se nám zachovala na mnoha antických sochách a obrazech. Na rozdíl od svých divokých druhů je vždy zobrazen s tváří moudrého a rozvážného starce.
S Chirónem se setkáváme také v současné astrologii. Tato nová planeta byla objevena v roce 1977.

V bájích se vyskytují dvě větve kentauří rodiny. Jedna větev je považována za moudrou a lidskou, druhá větev byla divoká a zvířecí. Moudří kentaurové se proslavili svým léčitelským uměním, ti druzí při rituálech pojídali muchomůrku červenou, která způsobovala halucinogenní stavy, dodávala tvorům sílu a sexuální výbojnost.
 
Kentaur jako astrologické znamení se vztahuje k šestému domu, k léčení, k péči o zdraví a k  zdravotním záležitostem. Kentaur má praktický a realistický pohled na svět. Je dobrácký a vykazuje silný zájem o okolí. Velkou část svého osobního štěstí odvozuje od toho, do jaké míry je společensky užitečný. Povahově je klidný, rezervovaný, často potřebuje samotu, aby nabral potřebnou sílu a opět mohl sloužit lidem. Má  vlohy pro věštění při použití takových metod, jako jsou runy, tarotové karty, výklad snů a hádání z křištálové  koule. Je rozený vědátor, má smysl pro vědeckou práci a výrazné organizační schopnosti. Získané poznatky si Kentaur systematicky utřídí a vhodným způsobem zužitkuje. Mnoho času tráví v knihovnách a vědeckých institucích, protože rád  sbírá informace ze všech možných oblastí. Ve všem, co dělá, je Kentaur  důkladný, přesný a věcný. Bez problémů se mu můžeme svěřovat, protože nás nikdy nezradí, ale naopak poradí.
 
Ke Kentaurovým záporným vlastnostem patří pověst egoistického, lakomého a hamižného člověka. Pro každou maličkost se urazí, je vztahovačný  a nemá smyl pro humor. Když se urazí, bývá to opravdu na život a na smrt. Působí  často dojmem průměrné šedivosti. K sobě ani k ostatním není příliš shovívavý a do nejmenších podrobností dbá na to, co prospívá jeho zdraví. Nezalekne se žádné práce, ani té těžké. Kentaur myslí jasně a logicky, jeho zásady jsou čisté a uváděné důkazy zřetelné, takže protivník s ním těžko bojuje.
V životě se nespoléhá na nikoho a na nic, vždy pouze sám na sebe. V žádném případě se nedopouští nepromyšlených skutků. V úvahu bere i vedlejší možné účinky a negativní dopady, s nimiž ostatní nepočítají.
Po zdravotní stránce by si měl Kentaur hlídat dvanácterník, játra, tenké a tlusté střevo, měl by jíst jogurty, sýry, ořechy, citrony, jablka, špenát a celer. Pozor na užívání vitaminu C. Ve větším množství by mohl Kentaurovi podráždit žaludeční sliznici.
 
S úctou a láskou Vaše kartářka

 
 

PEGAS
 
7. část
 
VÁHY – živel vzduch (23. září  – 23. října)
PEGAS – živel vzduch, země
 
 
Bylo nebylo. Do krásné dívky jménem Medúsa se zamiloval sám bůh moře, Poseidon. Schůzku si s ní dal v chrámu Pallas Athény, bohyně moudrosti. Athéna ale  proměnila krásnou Medúsu v tak šerednou nestvůru, že každý, kdo na ni pohleděl, hrůzou zkameněl. Udatný Perseus se rozhodl, že zbaví lidstvo postrachu a uřízl spící Medúse hlavu. Z Medúsina těla okamžitě vyskočil krásný okřídlený kůň a hned po narození se vznesl rovnou na Olymp, kde byl bohy velice přátelsky přijat. Narodil se blízko pramenů oceánu a dostal jméno Pegas. Na svém hřbetě často vozil Dia i Múzy. Proto i v dnešní době je Pegas  symbolem poezie a umění.
Pegas je především diplomat. Opovrhuje vším, co zavání konflikty a pokud to jen trochu jde, snaží se jim vyhnout nebo je aspoň zmírnit. Jeho životním krédem je vyrovnanost, harmonie, spokojenost, poctivost a čestnost. Pegas se s nikým nehádá, ale pokud ho někdo napadne či neprávem osočuje, vystupuje nekompromisně.
Má vynikající organizační schopnosti a neobvyklou schopnost vidět jak detail, tak i celek. Jeho projektové práce jsou originální a svérázné. Ve své podstatě je intelektuálně zvídavý, umělecky založený, dokáže se výstižně vyjadřovat slovem i písmem. Povahově je ale spíše plachý a nerad své myšlenky a pocity vyjadřuje před obecenstvem. Díky vlivu země si Pegas dává pozor na to, co je vysvětleno přesně, co má logiku.
V období stresu bývá Pegas popudlivý, tvrdohlavý, nerozhodný a nejistý. Celková rozkolísanost způsobuje, že má strach přijmout odpovědnost za své činy a uvítal by, kdyby za něho rozhodl někdo jiný. Je s ním pak hodně těžké vyjít, protože jeho chování je nevyzpytatelné. Takto náladoví a rozkolísaní lidé potřebují mít oporu v pevném rodinném zázemí, v povahově čistém a ušlechtilém životním partnerovi. Na tom, jaký člověk z Pegase vyroste, mají zásluhu především rodiče a výchova v rodině. Děti své rodiče napodobují, přejímají jejich názory na vzdělání, kulturu oblékání,  stravování, společenské jevy a pod.
Pegas občas trpí bolestí hlavy,  lehce nastydne, protože se nedostatečně obléká. Nejcitlivějším orgánem v jeho těle jsou ledviny. Jako prevenci by měl Pegas pít bylinkové čaje, zejména se doporučuje heřmánek a lípa.
Pegas jako žena nedokáže žít sám, neustále musí vedle sebe cítit někoho, kdo ho má rád, kdo se o něho postará. Pegas jako muž potřebuje, aby ho jeho partnerka neustále chválila a lichotila mu.  Obě pohlaví dokáží být šarmantní, nikoho nepomlouvají, jsou zdvořilí, pro přátelství se dovedou obětovat. Obdivují umění všeho druhu, květiny, přírodu, rozkvetlou zahradu, mají bohatý duševní život. Přitahuje je kulturní dědictví Řecka, Itálie, Japonska. Jsou společenští, rádi se baví, navštěvují čajovny, kavárny, zábavní podniky.
Pegasova osobnost je založena na lásce a harmonii, má vznešenou, přátelskou a milou povahu, touží po tichém a klidném životě, po sociální spravedlnosti a vyrovnanosti v lidských vztazích. V Tarotu je Pegas zastoupen symbolem Spravedlnost. Na kartě vidíme egyptskou bohyni Maat, bohyni pravdy a spravedlnosti. Tato bohyně drží v ruce váhy pravdy. Na nich se vážilo srdce zemřelého člověka a zjišťovalo se, zda má čisté svědomí nebo ne. V řecké mytologii úlohu zosobněné Spravedlnosti představovala Pallas Athéna. Ve svém životě se vždy řídila mravními zásadami, bojovala za vyšší duchovní principy. A stejně tak i Pegas. Setkáním s Athénou v době svého narození si osvojil logické myšlení, čisté a průzračné vnímání, nestrannost při rozhodování a touto nestranností se co nejvíce snaží přiblížit objektivní pravdě.
 
 
S úctou a láskou Vaše kartářka 
 

 
SATYR

8. část

ŠTÍR – živel voda (24. října  – 22. listopadu)
SATYR – živel voda, země
 
Satyr je přírodní duch, je úzce spojen s lesy a bohem pastvin, pastýřů a lovců – Panem. V řecké mytologii měli přírodní démoni lidskou postavu, ale koňské uši, kopyta a ohon. V řeckých bájích se dočteme, že Pan byl také bohem nočních můr a pouhý pohled na něho vzbuzoval u lidí děs, hrůzu a vyvolával u slabších a citlivějších jedinců epilepsii. Satyrové bývali součástí průvodu Dionýsa - boha vína a plodnosti. I když podoba Satyra pochází ze Středozemí, obdobné tvory můžeme nalézt také v ruských a britských mýtech. Zástupcem těchto bájných stvoření je i Shakespearův Puk ve Snu noci svatojánské.
Satyrové jsou požitkáři, milují hudbu, tanec, svobodu a tělesné potěšení. A proč je tak zajímají požitky tohoto světa? Jako by vnitřně cítili, že vše je pomíjivé, iluzorní, a proto si musejí všeho, co se nabízí, dopřát do sytosti. Jako všechny vodní typy jsou mimořádně citliví, vnímaví, zajímají se o přírodu a její ochranu, o bylinky, rádi pobývají v lese a u vody. I když patří k hledačům rozkoší, jsou citově zranitelní, obezřetní při výběru partnera, často nedůvěřiví, a to z toho důvodu, aby ochránili především sami sebe před zklamáním. Satyr cítí potřebu stále kontrolovat okolí, ovládat jiné lidi.  Ukázněnost, přehnaný asketismus, diety, náročný cvičební režim, skrývání sexuální nenasytnosti, tajnůstkářství, touha po moci – to jsou typičtí Satyrové.
Mají vysoce rozvinutou představivost, jsou praktičtí, manuálně zruční. Díky svému estetickému cítění mají šťastnou ruku při zkrášlování svého domova, mají cit pro barvu, výběr osvětlení, nábytku, jsou nápadití při  vytváření útulného prostředí, v němž se pohybují a žijí.
Na jedné straně jsou přehnaně ochotní a milí, na straně druhé nesnesou ani nejmenší odpor. Časté jsou změny nálad a nepředvídatelné reakce. Pokud si je znepřátelíte, setkáte se s krutostí, pomstychtivostí a nenávistí. 
Chcete-li se Satyrem vyjít, musíte ho hodně chválit a obdivovat. Pak je spokojený, mimořádně přátelský  a dokáže pro vás udělat cokoliv, třeba přinášet i velké oběti,  jen aby vám pomohl. Jeho myšlení je bystré, hloubavé, logické, originální, tvořivé. Je velice schopný, má pevnou vůli a dosáhne, po čem touží. Dovede okouzlit dobrým srdcem, milou povahou a na odměnu nečeká.
Satyrové rádi pracují samostatně, jsou nesmírně pracovití a houževnatí. Dokáží uplatnit své bystré myšlení ve vedoucích pozicích. Jejich podřízení je zbožňují, protože umějí výborně poradit a vyřešit každý problém. Inklinují k medicíně a zdravotnickým oborům. Uplatní se i v reklamě, v divadle, a pro svůj ironizující humor obstojí i jako karikaturisté a humoristé.
Jejich životospráva rozhodně není příkladná. Hodně kouří, k alkoholu mají kladný vztah, rádi ponocují v příjemné společnosti. Pozor by si měli dávat nejen na pohlavní choroby, ale i na záněty uzlin, ucpaný nos, ledviny i sklon k předčasnému stárnutí.
Satyr je osmé znamení zvěrokruhu. Když si nakreslíme osmičku, vidíme, že je složena ze dvou kruhů. Jeden kruh se nachází v neviditelném světě, ten druhý kruh pak ve světě viditelném. A Satyr stojí na rozhraní obou těchto světů, což vysvětluje jeho rozpolcenost a věčnou nespokojenost.
Závěrem lze říci, že Satyr má za úkol vést slabší a obracet hříšníky na tu správnou cestu. Zlo ovšem nesmí jen odsuzovat, ale dbát na to, aby spravedlivým úsudkem  a láskou přivedl sebe i lidstvo na vyšší úroveň.
  
 
S úctou a láskou Vaše kartářka
 
 
DRAK
 
9. část
 
STŘELEC – živel oheň (23. listopadu  – 21. prosince)
DRAK – živel oheň, vzduch
 
Drak je ze všech bájných zvířat nejznámější a najdeme ho ve všech světových kulturách a pohádkách. Drak  obecně představuje životní sílu, moudrost a blahobyt. Ovšem zatím co v Orientu byl považován za dobrotivé stvoření, v západních zemích představoval ohnivého tvora a strážce pokladů.
Povahově jsou Draci lidé nebojácní, dynamičtí, mají rádi dobrodružství, často i milostná. Jsou společenští, charismatičtí, mají širokou škálu zájmů. Rádi se chlubí styky s významnými lidmi a hledají  příležitosti, aby se s těmi slavnými a bohatými mohli setkat. Má-li Drak dojem, že je přehlížen, využívá psychické obranné mechanizmy, k nimž patří výbuchy vzteku, jednání bez rozmyslu. Záporným jevem Draka je často nedostatek ambicí  a prozíravosti, nedostatek motivace – což vytváří potenciál pro lenivého, tělesně slabého a v depresích se utápějícího jedince. Začne mít přílišnou potřebu, aby o něho bylo pečováno, stává se závislým a propadá zoufalství při představě ztráty blízkého člověka.      
Draci bývají urostlí, většinou štíhlí, sportovně založení. Navenek působí klidně, citově se příliš neprojevují. Bývají upřímní, ale svou otevřeností mohou i někoho krutě  zranit. To znamená, že bez rozmyslu řeknou občas i to, co by říkat neměli. Draci sice nesnášejí konflikty, ale mimovolně je mohou nevhodným slovem způsobit. Životní plány jsou sice náročné, ale ne vždy realizovatelné. Potřebují vystupovat v roli vůdců, nenechají se odradit náročnými úkoly, ale dopracování detailů svěří raději někomu jinému. Nastanou-li větší překážky, Draci se raději vzdávají a projekt nedokončí.
Inklinují k pohybu a nevyhovuje jim sedavé zaměstnání.
Rádi se pohybují na čerstvém vzduchu a nemají rádi městský život. Vyhovuje jim práce se zvířaty, ochrana přírody, v oblasti zemědělství jsou manuálně zruční a nesmírně pracovití.   Potřebují volně dýchat, pohybovat se co nejvíce venku a sezení v kanceláři, u počítače a psaní dopisů je doslova ničí. 
Ve starším věku mají Draci bolesti v bederní páteři a bolesti pohybového ústrojí. Pozor by si měli dávat na neuváženou a bezhlavou konzumaci léků. Problémem tohoto znamení je, že nedokáží odpočívat. Stále si plánují, co všechno musí za den stihnout, a když začne pracovní výkon klesat, jsou rozladění.  
Náladu jim zlepšíte starožitným dárkem, historickou knihou nebo nabídkou návštěvy nepřístupných hornatých míst či  pralesa.
Drak symbolicky propojuje Zemi s Nebem, materiálno s duševnem.  To znamená, že jedinec, narozený v tomto znamení, bude prožívat stav souladu a harmonie tehdy, začne–li intenzivněji vnímat vzájemnou spojitost energie Nebe s energií Země. Vyjde-li Drak někomu nebo něčemu více vstříc, začne-li  více přemýšlet o svém chování k lidem i o signálech, které do světa vysílá, dokáže změnit k lepšímu i nepříznivé okolnosti, které ho obklopují. Dostane se pod ochranu božských a andělských energií, zlepší svůj zdravotní stav a ve vztazích opět zavládne harmonie.
 
                
 
S úctou a láskou Vaše kartářka
 
LESNÍ DUCH
 
10. část
 
KOZOROH -  živel země  (22. prosince – 20. ledna)
LESNÍ DUCH - živel země a oheň
 
V keltských bájích  a románech o králi Artušovi  se mnohdy setkáme s postavou Merlina. Podle pověsti se narodil jako dítě nevinné panny, královské dcery, a ďábla. Po otci zdědil kouzelnické schopnosti. Než se ale Merlin stal kouzelníkem, byl šamanem, žil v lese a hovořil se zvířaty a stromy. V té době ho nazývali Zeleným mužem, Lesním duchem nebo Divokým mužem lesů. Astrologicky se toto pohádkové stvoření vztahuje k desátému domu, což znamená: touha po společenském postavení, ctižádost, kariéra.
Lesní duch je velmi pracovitý, bystrý, ctižádostivý, rád se neustále vzdělává, aby měl pocit vysoce kvalifikovaného člověka. Jeho energie je namířena na řízení  a organizaci velkých podniků.
Dokáže pochopit a vyřešit složité technické problémy,  jeho technické znalosti jsou na vysoké úrovni. V pracovním procesu mívá vysoká měřítka nejen na druhé, ale i na sebe. Nedokáže odpočívat, pokud není vše hotovo, neúspěch chápe jako zdrcující porážku a osobní selhání.
Chvílemi se zdá, že ho nic jiného nezajímá než práce. Ve všem, co dělá, je  spolehlivý a přesný. Pokud se potřebujete někomu svěřit se svým trápením, vyberte si Lesního ducha. Nezradí vás, nepomluví, ale vyslechne a poradí.
Ve vztazích k ostatním lidem projevuje přílišnou opatrnost, hned tak každému nevěří. Udržuje si odstup a tím vyvolává v okolí pocit tajemna. Zažije-li v osobním životě zklamání v práci nebo v lásce, trpí osamělostí a pocitem beznaděje. Život lesního ducha je sice silně karmicky zatížen, ale karma nemusí být jen řadou negativních zážitků, vždy záleží na úhlu pohledu. Co jednoho zdeptá, druhého dokáže posílit a posunout ho v životě dál.
Lesní duch nehledá cestu, která by ho z bezvýchodné situace vyvedla, ale prokousává se krok za krokem strastmi, které mu osud nadělil.
Je ochoten a připraven postavit se čelem a tváří v tvář temným stránkám svého nitra i svého života. Je ve skutečnosti velký bojovník, který jde vlastní přímou cestou, věří si a dokáže přesvědčit i okolí, že cesta, kterou zvolil on, je ta správná. I při potížích, které ho na životní pouti potkávají a které považuje za karmické, neztrácí Lesní duch svůj šarm, osobitý humor  a bere své potíže s klidem a nadhledem. Navenek působí sebejistě, vážně a odměřeně, protože své city ovládá. Miluje samotu, nerad se druží a žije spíše pro plnění povinností než pro zábavu. Svou pracovitostí, diplomacií v jednání, svědomitostí a vytrvalostí si zajistí pěkné stáří, úctu i vážnost okolí.
Miluje svůj domov, je to jeho jistota, kde má soukromí, milovanou samotu, rodinné zázemí. Rodina je pro něj vším. Oceňuje tradici, historii, rodinnou soudržnost.
Lásku bere nesmírně vážně. Nesnáší flirtování, ale když ho někdo zklame, nikdy už důvěru Lesního ducha  nezíská zpět, ztráta důvěry je definitivní. Sice člověku, který ho podvedl, nic nevyčte, ale začne se k němu chovat chladně, odměřeně, mnohdy až nepříjemně.
Často osamělý Lesní duch vytrvale zdolává jeden vrchol hory za druhým, aby stoupal stále výš a výš. Při své cestě po vrcholcích hor by si  měl dávat pozor na zuby,  klouby, kolena, uši a žaludek. Nepřemáhat únavu, ale vyjít ze své samotářské ulity mezi lidi, hodně se smát a častěji vyhledávat společenské akce.
 
S úctou a láskou Vaše kartářka
 
 
PTÁK  OHNIVÁK
 
11. část
 
VODNÁŘ – živel vzduch (20. ledna – 19. února)
PTÁK  OHNIVÁK – živel  vzduch, oheň
 
Pták Ohnivák je symbolem spojení vzdušného živlu s ohněm. Podle pověstí je současně člověkem i ptákem,  spojuje v sobě lidské i ptačí vlastnosti. Ve své ptačí podobě je Pták Ohnivák nádherné a kouzelné stvoření, které pomáhá ostatním bojovat proti zlu. Z lidských vlastností je třeba vyzdvihnout Ohnivákovu moudrost, duchaplnost a obratnost při komunikaci. Jeho silnou stránkou je sociální cítění, podpora pravdy a lásky proti  lžím a nenávisti.
Pták Ohnivák  je dobrotivá bytost, která chrání člověka před zlem. Je veselý, rád by stoupal vzhůru ke Slunci. Pokud mu ale ublížíte, vrhne se na vás z oblohy jako dravec. Lidské chyby neodpouští, v plném rozsahu dává průchod svým bouřlivým emocím. Někdy mívá zmatek v tom, co by měl cítit, kým by měl být a kým ve skutečnosti je. Přejímá náladu svého okolí, je vztahovačný, zlobí se, na svou obranu se vytasí s nelogickými argumenty. Málo si váží sám sebe, díky vzdušnému živlu utíká do světa fantazie, často bývá ve stresu a pak začne paranoidně -  zbytečně a bezdůvodně - obvinovat sám sebe. Projevem stresu a citové nejistoty bývá i přílišná závislost na lidech ve svém okolí, touha, aby o něho někdo pečoval.
Pták Ohnivák je zvídavý, vynalézavý, neustále ho napadají nové myšlenky. Patří k neúnavným a činorodým lidem, nesnáší rutinu, vyhovuje mu práce, kterou si může sám organizovat. Jako průbojný jedinec se dokáže veřejně postavit proti nelogickým tvrzením autorit. V jednání s lidmi je Pták Ohnivák přímý a důrazně obhajuje své přesvědčení. Udržuje si však odstup a dává si pozor, komu věnuje svoji důvěru.
Pokud si přeje ve svém životě něco změnit, díky jazykové obratnosti se nebojí své stanovisko, třeba i veřejně, obhájit. Zajímá se o člověka, trápí ho bezpráví a nespravedlnost, za dobrou věc se dokáže poprat.
 Má mimořádně vyvinutý smysl pro přátelství. Vyzařuje z něho trpělivost, oddanost, upřímnost a dobrotivost, vyrovnanost, laskavost, moudrost a osobní kouzlo.
Ptáci Ohniváci jsou klidní, zdvořilí, mají poctivý a čestný charakter. Jsou přizpůsobiví, touží po klidu a harmonii. Neradi se hádají, nesnášejí napětí ve vztazích. To je doslova ničí. Pak upadají do smutku, deprese, podivínství. V práci jsou spolehliví, lákají je podnikatelské aktivity. Rozsévají kolem sebe pohodu, mají smysl pro barvy a projevují výrazné umělecké schopnosti. Následkem vysokého pracovního nasazení  se jejich organizmus časem vyčerpá a u Ptáka Ohniváka  se objeví zvýšená vnitřní nervozita, žaludeční neuróza, dýchací problémy a bolesti hlavy.
 Jsou to citlivé povahy a u partnera hledají oporu, porozumění, touží poslouchat neustálé lichotky a rádi se nechávají partnerem přesvědčovat o své kráse a dokonalosti. Jejich sny jsou často nedosažitelné, nereálné a nerealizovatelné, pak je čeká zklamání, se kterým se jen těžko vyrovnávají.
Při nespokojenosti hledají únik v alkoholu a drogách. Milují svobodu, rychle se zamilovávají, ale ve svém nitru se mnohdy cítí osamoceni.
 
S úctou a láskou Vaše kartářka 
 

 
 
 MOŘSKÁ PANNA, MOŘSKÝ MUŽ

12. část
 
RYBY – živel voda  (21. února – 20. března)
MOŘSKÁ PANNA, MOŘSKÝ MUŽ – živel voda, vzduch
 
Mořská panna a Mořský muž patří k nejznámějším pohádkovým bytostem - všichni určitě znáte  Rusalku z Dvořákovy stejnojmenné opery.
Lehce je poznáme podle toho, že horní polovina těla je lidská a dolní je tvořena rybím ocasem. Mořská panna  a Mořský muž jsou prostředníky mezi přírodou a světem lidí. Díky primární vodě se jedná o stvoření velmi vnímavá.
Mořská panna může ale člověku také ublížit. Vzpomeňte si na Sirény z řeckých bájí nebo na německou Lorelai. Tyto bytosti vyvolávaly bouře nebo svým krásným zpěvem lákaly námořníky na skály, kde lodě ztroskotaly. Občas měly také moc proměnit na čas rybí ocas v nohy, vyšly pak na břeh, nápadníka svedly a následně ho opustily nebo ho nechaly utopit, pokud se milenec rozhodl mořskou pannu následovat.
Většinou jsou ale tito obyvatelé vod a moří srdeční a přátelští, i když se občas uzavřou do svého vnitřního a vzdáleného světa, kam nikoho ze svého okolí nepustí. Domnívají se, že jejich povinností je pomáhat jiným, jsou citliví k utrpení a bolesti slabších a bezbranných jedinců. K pozitivním vlastnostem patří bystrost, moudrost, nápaditost, vřelost.
Jsou úspěšní v intelektuální práci a v učení se něčemu novénu. Okamžitě porozumí složitým problémům, pohotově navrhnou vhodné a originální řešení, překvapí neotřelostí svých myšlenek. Od svých podřízených očekávají, že budou pracovat z vlastní iniciativy  ochotně, s nadšením a zadané úkoly plnit nad rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase.
 
Přátelé však o nich hovoří jako o lidech mnoha tváří. Na jedné straně jsou mořské bytosti otevřené a společenské, jako mávnutím proutku se však začnou tvářit  nezúčastněně, občas se u nich objeví sklony k alkoholismu. Nesnesou, když jsou pod kontrolou, nesnesou omezování, nedokáží čelit drsné skutečnosti života, přivírají oči před problémy. Povahově je řadíme do skupiny melancholiků, melancholie může přerůst až k cholerickým výbuchům vzteku. Jsou zahořklí a ze svých neúspěchů viní ostatní ve svém okolí. Jejich ideály jsou často nesplnitelné, neumějí se naplno radovat a vše kolem sebe vidí spíše ve smutných barvách. To vše pak vyústí v pocit nespokojenosti s vlastním životem.
Citlivější jedinci zažívají mnohdy pocity strachu a beznaděje.  Tyto stavy a hlavně neřešené problémy pak
vedou k duševním poruchám a depresím. Nezbývá nic jiného, než se obrátit na odborného lékaře, vlastními silami se Mořská panna neurózy a psychických těžkostí nezbaví. Důležitý je pobyt na čerstvém vzduchu, cvičení na posilování svalstva a jídelníček, který obsahuje
hodně listové zeleniny  a mořských ryb. Současně by si tito vodní tvorové měli uvědomit, že jejich úkolem není být zajatcem karmy, nýbrž karmu rozpouštět a problémy nebrat příliš vážně.
Žijí v harmonii s přírodou, touží po teple rodinného krbu, jako rodiče jsou láskyplní, ale od dětí disciplínu příliš nevyžadují. 
Pro svoji čestnost se uplatní v oblasti bankovnictví, na burzách. Nikdy by nezpronevěřili cizí peníze, v zásadě jsou skromní a nenároční. Neriskují  a život berou velmi seriozně.
Většinu života stráví bez blízkých přátel. Touží po klidu, milují samotu a nemají potřebu seznamovat se s cizími lidmi. Jsou pravdomluvní  a pro manželský život si hledají silné a vyrovnané partnery.
 
S úctou a láskou Vaše kartářka 
OBJEDNEJTE SI PRO LEPŠÍ POSTAVU
OBJEDNEJTE SI PRO LEPŠÍ POSTAVU

OBJEDNÁVEJTE ZDEOBJEDNÁVEJTE ZDE
Benu.JPG
facebook_timeline_firma_neruste_pobyt.jpg
rnc-logo-color.jpg
Pobytové a poznávací zájezdyVšechny zájezdy
120x240-dovolena-a2.jpg

Tipy na dovolenou

zde

nebo

zde

B1.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one