České květiny - online České květiny - online České květiny - online
 
První část - Úvod
 
 
Čísla jsou všude kolem nás,  nabízejí spoustu fascinujících zajímavostí a výrazně ovlivňují náš život.
Každý z nás jsme se někdy narodili a někdy zemřeme, u lékaře musíme sdělit své rodné číslo, v zaměstnání číslo účtu, kam nám budou posílat výplatu, u banky dostaneme PIN k platební kartě a čas od času i výpis z bankovního účtu, který v nás vyvolá nejrůznější emoce.
Čísla dokáží číst i v lidských povahách. Než se bezhlavě zamilujete, než s někým natrvalo spojíte svůj život a zplodíte potomka, prostudujte si numerologický portrét svého vyvoleného či vyvolené. Ověřte si, z jaké je rodiny, odhalte předešlé minulé avantýry,  jeho či její charakter prostudujte dopodrobna  jako  pod mikroskopem.  Snažte se poznat co nejlépe podstatu osoby, s níž chcete strávit v klidu a v pohodě další roky. Láska nezná hranic – takže zamilovat se můžete do kohokoliv. Do alkoholika, transvestity, ženatého muže, zloděje, který okrádá penzisty o jejich důchody. Váš idol může být také cholerik, může si hrát s barbínkami, může to být notorický lhář.
Pokud se zamilujete do nesprávného muže či nesprávné ženy, nesete  bohužel následky špatného výběru partnera celý život. A poznamenáni jste nejen Vy, ale i Vaše děti.
Studium čísel má velmi dlouhou historii. Podle starověkých mudrců   je v číslech ukryto vše. Minulost a budoucnost se protíná s přítomností. Touto magickou vědou se zabývali Egypťané, Číňané, Indové, Řekové, Římané.
Otcem čísel byl řecký filozof, matematik a astronom Pythagoras, na jeho učení pak navázal další řecký legendární matematik a filozof Platon. Platonovo učení našlo pokračovatele v židovském tajném učení kabale / odvozeno od slovesa kábbal – něco obdržet/. Kabala se šířila Středomořím  a ve 2. stol. před Kristem se dostala až do západní Evropy.
Pro vznikající církev byl tento myšlenkový proud velice inspirativní a čísla, která vyjadřovala harmonii s nebeským světem, se stala základem pro vznik posvátných staveb – katedrál.
Věda o číslech sloužila zpočátku spíše jen zasvěcencům, kněžím, druidům. Teprve ve 2. pol. 19. stol. se otevřela širší veřejnosti a dochází k jejímu hlubšímu poznávání. Začala se studovat vibrace jednotlivých čísel, jejich vzájemné vztahy, postupně se odkrývalo i tajemství, které se  za číslicemi skrývá.
Žádné z čísel není pouze pozitivní nebo jenom negativní. Záleží nejen  na úhlu pohledu, ale i na společnosti, v níž se pohybujete. Např. naše nešťastná třináctka v Japonsku neplatí. Zato jsou potíže se čtyřkou, protože slovo ši – za určitých okolností jinak vysloveno, může znamenat smrt. V japonských nemocnicích byste marně hledali pokoj číslo čtyři, po trojce následuje hned pětka. Také návštěvě byste neměli nabídnout na jednom talíři čtyři kousky. Dopustili byste se velkého společenského přehmatu.
Hlavně si ale pamatujte. Pokud se něco nedaří podle Vašich představ, netrapte se tím a v duchu si řekněte, že Vám to nebylo souzeno. Smiřte se s tím, nezoufejte, ale nepřestávejte hledat. Není třeba lamentovat, spíše buďte naladěni pozitivně, protože osud Vám nachystal něco mnohem lepšího.
V následujících příspěvcích o číslech se budu zamýšlet  nad tím, jakou roli hrají  čísla od nuly do sta v našem životě, co se nám daří v jednotlivých životních etapách zvládat. Hlavně bych si ale přála, abyste se i Vy, čtenáři, začali hlouběji zajímat o numerologii, neboť díky ní se stanete sami strůjci svého štěstí nebo neštěstí.
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka 
Druhá část - NULA
  
Anglické slovo pro nulu, zero, má původ v arabském slově sifr – pustý, prázdný. V češtině máme podobně znějící slovo cifra, šifra, i když s nulou nemá nic společného.
Určitě všichni znáte výroky typu: jsem nula, začínal od nuly, nula od nuly pojde,  každá nula se nejraději přátelí s větším číslem, nula zůstává nulou na každém místě, ale její místo se počítá a pod.
Ze slova nula čiší sice prázdnota, chlad a beznaděj, ale ničeho se nebojte.  Dočtete - li tento článek do konce, zjistíte, že je vše jinak.
Ve vědě o číslech nula označuje duchovno, spojení s vyššími silami.
Nula v datu narození dodává sousednímu číslu životní sílu a energii. Je symbolem kola osudu, změny, přeměny, pohybu vpřed.
Nula je obrovská neprozkoumaná oblast, která v sobě ukrývá tajemství a vybízí nás k tomu, že je třeba se posunout dál a neustrnout na jednom místě.
Při pohybu vpřed ale musíme respektovat vesmírné zákony, mít na paměti, že každý krok, který učiníme na cestě k poznání tajemného a neznámého, musí být učiněn ve prospěch všeho lidstva, a naopak každý špatný krok, každé neuvážené a sobecké rozhodnutí, by se nám v příštím životě vrátilo zpět ve formě karmy jako bumerang.
Vezměme si jako příklad nenarozené dítě. Nemá ještě jméno, adresu bydliště a rodné číslo, ale rozhodně to není žádná nula,  neboť vyžaduje od budoucí matky velkou péči. Sice nerozumí našemu jazyku, ale vnímá zabarvení hlasu, melodii zpívané písničky. Nelibě nese hlasitou hudbu, cigaretový kouř, křik, drogy. Rušivě působí rovněž vibrace a zvonění mobilu, protože dítě je neustále proti své vůli buzeno ze spánku.
I dosud nenarozené dítě je velmi vnímavé k duševnímu stavu matky, dokáže zachytit její radost i úzkost, zklamání, bolest.
Člověk si to ani neuvědomuje, ale doba, kterou trávíme v matčině lůně, je nesmírně důležitá a významná. Ovlivňuje totiž naši osobnost i náš nadcházející život, pozdější citové reakce a modely chování.
Máte-li možnost, zeptejte se maminky nebo jiného příbuzného na podrobnosti jejího těhotenství a následného porodu. Co se v době matčina těhotenství přihodilo, jak oba rodiče toto období prožívali, jaký byl průběh porodu.
Měla Vaše matka z porodu strach? Narodili jste se předčasně? Zemřel při porodu Váš sourozenec? Přála si matka potomka opačného pohlaví?
A pak možná najdete i vysvětlení pro své potíže -  pocit strachu, nechutenství, nespavost apod.
 
Pokud se na nenarozené dítě těšíme, povídáme si s ním, sami jsme obklopeni láskyplnou rodinou, vhodně se stravujeme a nepřipouštíme si žádné negativní myšlenky, zajistíme svému děťátku úspěšný start do života.
Osobně znám rodinu významného světoznámého klavírního  umělce. Jeho maminka  době těhotenství hrávala na klavír nebo poslouchala vážnou hudbu, babička miminku hrála skladby Leoše Janáčka. Snad i proto klavírní Mistr dosáhl už v mladém věku řadu významných úspěchů doma i v zahraničí.
Ale zpátky k nule.
Domníváte-li se, že jste nula, vězte, že jste sjednoceni s Bohem a ve svém srdci byste měli pocítit lásku Stvořitele. Nevíte-li, který směrem se na své životní pouti vydat, požádejte o pomoc některého z Andělů, aby vás podpořil a navedl na správnou cestu. Občas ve svém hektickém životním tempu zpomalte a popřemýšlejte, zda jste nepřehlédli nebo nepřeslechli v poslední době něčí varování, výzvu či důležitý vzkaz. Máte-li dojem, že jste se ocitli ve slepé uličce a nevíte, kudy kam, nechejte plynout čas, nic nepodnikejte, přestaňte hledat uspokojení v radovánkách a v materiálním světě, ale spíše se soustřeďte na meditační a duchovní cestu. Všechno ve Vašem životě je v pořádku, každá bolest, strádání a neúspěch jsou pouze upozorněním, že jsme delší dobu přešlapovali na jednom místě a nyní musíme zmobilizovat své vědomosti a znalosti k pohybu vpřed. Věřte si, jděte za svým přáním.  Až získáte díky meditacím dostatek energie a vnitřní síly, pusťte se naplno do uskutečnění svého snu. Vše potřebuje čas, správné načasování. A hlavně se nebojte zatočit kolem osudu a vzít svůj život do vlastních rukou.
  
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 
 
Třetí část – Jedníčka 1
 
Jednička je pod ochranou Slunce a dodává člověku notnou dávku sebevědomí. V naší republice je to nejlepší školní známka, ve slovním hodnocení prospěchu používáme slovo výborný.
Člověka, který vyniká v nějakém oboru lidské činnosti, často pochválíme větou – Jsi jednička. Být jednička znamená být v souladu sám se sebou, vědět, co chci, mít autoritu i jasný cíl. Jednička disponuje nevyčerpatelnou duševní silou. Čelem se odvážně postaví jakýmkoliv úkolům a výzvám. V duchu si často opakuje rčení: „Pomoz si sám a pak ti pomůže i Bůh“. 
Jednička znamená také počátek, je to velice silné číslo, ale je mnohdy obtížné s jedničkou žít. Jednička je sice velmi pracovitá a dokáže vyvinout ohromné úsilí, aby dosáhla svého cíle. na druhé straně se může jevit jako prospěchářská, výbušná a s diktátorskými sklony. Jednička ráda manipuluje s okolím, domnělou křivdu neodpouští, mnohdy na veřejnosti vystupuje tvrdě a nepřístupně.
Ke spokojenému životu potřebuje neustálý obdiv, občasné flirtování, řadu přátel. Energetický potenciál jí dodává červená barva a číslo sedm. Po zdravotní stránce si jednička musí hlídat srdce, krevní oběh, dýchání a zrak. A pro jedničku uvádím ještě jedno varování. Složíte –li jedničku ze součtu čísel 5 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1 – jedná se o nebezpečné číslo. Je třeba, aby jednička více kontrolovala své výbuchy vzteku, materiální cíle, neměla paranoidní sklony a neskončila jako osamocený lenoch.
Jednička označuje též vrchol božské hierarchie. Existuje jeden křesťanský boží Otec, jeden řecký bůh Zeus, jeden germánský bůh Ódin. V pohádkách jednička představuje hlavního hrdinu, člověka, který se nelekne žádných překážek, je odvážný, moudrý a spravedlivý.
Rovněž některé věci se stávají jen jednou za život. Tak třeba šneci se páří pouze jednou za život, ovšem délka jejich styku trvá 12 hodin.  Obyvatelé Kentucky, kterým kdysi očista těla nic neříkala, byli povinni se jedenkrát ročně umýt, jinak si na ně došlápli zákonodárci.
Ve staré čínské numerologii se číslo jedna přiřazovalo k želvímu ocasu. Pokud totiž želva nestojí na všech čtyřech nohou  a nezajistí tak ocasu rovnováhu, vláčí ho v blátě. V lidských vztazích to znamená, že lidé s číslem jedna nedokáží najít v životě rovnováhu, pokud se nenaučí stát pevně na vlastních nohou.
 
Jediná jednička ukazuje na člověka, který je spíše mlčenlivé povahy, nerad nad sebou ztrácí kontrolu a problém hodnotí jen ze svého zorného úhlu. Lidé se dvěma jedničkami jsou naopak povídaví, umějí se vyjadřovat písemně i ústně, potřebují, aby je protějšek ujišťoval o svých vřelých citech.
Lidé se třemi jedničkami v mřížce se dělí na dvě skupiny. Jedni si od okolního světa udržují odstup, ti druzí jsou mluvkové. Obě skupiny ale dokáží své city před veřejností ukrývat, protože citlivost a ohleduplnost považují za slabost.
Opatrnost doporučuji před lidmi se čtyřmi jedničkami. Mívají nízké sebevědomí, nepřiměřeně citlivě reagují  na banální životní situace, nahromaděná negativní energie může přerůst v agresi. Pokud jedniček ještě přibývá, může se u těchto jedinců projevit sklon k alkoholismu, drogové závislosti a celkově nebezpečnému stylu života. Při jednání s partnerem, který dostal do vínku mnohočetné jedničky, musíme být velice trpěliví, vážit volbu slov při vzájemné komunikaci, hledat společné bydlení raději stranou od ruchu velkoměsta.
 
Ale zpátky k Řece života.
Jednoho dne dítě přijde na svět. Pláčem dává najevo svoji přítomnost, pláčem se začíná orientovat v novém prosvětleném prostředí, do něhož vstoupilo ze tmy.
Od okamžiku, kdy se postavilo na startovní čáru, začíná podávat neuvěřitelné výkony. Našemu jazyku sice nerozumí, nerozliší, které slovo je dobré a které špatné. Ale zabarvení hlasu a zejména přítomnost matky si zaručeně pamatuje. Mnoho lidí si myslí, že právě narozené miminko nemá z ničeho rozum. Že potřebuje jenom jíst, pít a spát. Ve skutečnosti to není pravda, protože novorozenec přijímá ohromné množství informací, orientuje se v prostoru a čase, barvách, v moři zvuků, nesnáší samotu. Proto je nutné novorozence co nejvíce chválit, hovořit s ním o světě, který postupně začíná objevovat.
Ať už bylo naše narození či život před ním jakýkoliv, tak první rok života je nejvýznamnějším obdobím pro náš další vývoj.Tato první fáze objevování výrazně ovlivní naše další chování a vnímání života. V té době se učíme těm nejzákladnějším činnostem. Používat nočník, chodit, mluvit, sedět. To, jakým problémům budeme v prvním roce života čelit a jak je budeme zvládat, formuje náš základní model chování. 
Šlo nám to lehce, utrpěli jsme několik těžkých pádů, odpovídal nám někdo na naše otázky, naslouchal nám někdo, povídal si někdo s námi?
Je-li dítě pochopeno už v nejútlejším věku, bude v mládí a v dospělosti spokojenější, úspěšnější a šťastnější. 
Za rok je z uzlíčku v peřince človíček, který začíná chodit, mluvit, pozná nejbližší lidi ve svém okolí. Napodobuje zvuky zvířat, seznamuje se s délkou dne a jeho částmi. Nesnáší samotu, má rádo společnost a zajímá se o všechno, co kolem sebe vidí. Povídejte si s ním, chvalte ho, aby  z něho vyrostla opravdová sebevědomá, aktivní a samostatná jednička.
  
S úctou a láskou
Vaše kartářka
Čtvrtá část – Dvojka 2
 
Dvojka je první sudé číslo. Sudá čísla byla v minulosti považována za čísla ženská, takže jde o první ženské číslo. Staří Řekové se zamýšleli nad dvojkou ještě z jiného úhlu. Z jejich pohledu měla dvojka začátek a konec, ovšem chyběl jí střed. Proto se objevil i názor, zda dvojka nějaké číslo vůbec je.
Dvě věci, které k sobě patří, tvoří pár. Dvojka je atomové číslo helia. V češtině se kromě jednotného a množného čísla setkáváme i s pozůstatky čísla dvojného – duálu. Jím se označují části lidského a zvířecího těla, které se vyskytují po dvou /ruce, nohy, kolena, ramena, prsa/.
V čínské filozofii pracujeme s pojmy jin a jang, které tvoří nedělitelnou jednotu. Jedná se o síly, které se nacházejí v každé živé a neživé části vesmíru a pouze jejich spojením vzniká celek. Jin je ženskost, temnota, sever, smutek, pasivita, voda, země. Jang je mužská tvořivá síla, světlo, radost, veselí, oheň a vítr.
Dvě věci můžeme spojit, utváří se mezi nimi vztah, najdeme mezi nimi rozdíly, můžeme je porovnávat.  Vzájemný vztah můžeme najít i u známých klasických dvojic  jako jsou Adam a Eva, Romeo a Julie. Dvojka ale není jen dualita, může představovat též protiklad – dobro a zlo, světlo a tmu, Boha a ďábla, případně i touhu po protějšku, po TOBĚ.
Dítě v druhém roce svého věku začíná chápat pojem prostoru a začíná se blíže seznamovat s předměty, kterými je obklopeno. Přitahují ho hračky, stále něco strká do úst, roste zájem o pestřejší jídelníček. Dítě klade velké nároky na pozornost rodičů, neboť je  neustále v pohybu, snaží se všude dostat – vylézt, podlézt, přelézt, v jednom kuse se na něco ptá a něco vyžaduje. Tento věk je i věkem činnosti, ovšem pozor, činnost nemůžeme chápat pouze jako hru s hračkami. Je důležité vpustit dítě též do světa dospělých – zahrada, vaření apod. Je to rovněž období, kdy se dítě učí lásce. Zvykněte si na to, že se dítě rádo mazlí, objímá Vás, někdy z lásky i kouše a ani chvilku Vás nenechá na pokoji. Pozornost dítěte je vcelku ještě snadné odvádět z jedné věci na druhou. Nastane-li situace, že dítěti odebereme nebezpečný předmět, či přerušíme nebezpečnou činnost, musíme ho okamžitě zaměstnat, aby nemělo prázdné ruce a nesedělo nečinně.  Toto období je velmi důležité pro rozvoj komunikace, protože jen skrze poznání může dítě učinit výrazný pokrok ve svém vývoji.
Dvojka – to je klid a mír. Ve společnosti nepůsobí potíže, spíše je pomáhá ostatním odstraňovat. Má ráda společnost, ze samoty má strach. Je mírumilovná, šíří kolem sebe pohodu, vytváří harmonické prostředí.
Je to číslo přátelství, spolupráce, něžnosti, hlazení, citlivosti a citovosti, něžnosti. Člověk s číslem 2 potřebuje hodně lásky, vřelosti, pozornosti svého partnera a okolí. Dvojka jedná s lidmi slušně, ale občas se také nechá těmi protřelejšími napálit. Snadno uvěří slibům, které si dále neověřuje, falešným a bezohledným přátelům je pro svou naivitu ochotna půjčit peníze. Je výborným spolupracovníkem, ovšem v případě, že by chtěla plnit více úkolů najednou, může podlehnout zmatkům a depresím. Povahově je samotářská, introvertní, náladová, na okolí působí až tajemně. Neumí riskovat, vyhýbá se zadlužení i hazardním hrám. Každý úspěch má často tvrdě vydřený.
Mnohočetné číslo v numerologické mřížce přináší s sebou nárůst energie. A tak je to i u dvojky. Zde se při vícečetnosti začínají zvyšovat intuitivní schopnosti. A protože si někteří jedinci nedokáží z množství informací vybrat ty podstatné a důležité, začnou být informacemi zahlceni a reagují agresí, hněvem, slzami, případně onemocní. Lidé s vícečetnými dvojkami by se měli odreagovat při sportu, manuální činnosti.
Pokud Vám ale naopak dvojka v numerologické mřížce chybí, patříte k autoritativním lidem, kteří nemají příliš pochopení pro spolupráci, ovšem vůči sobě pochopení a soucit vyžadují. Chybí trpělivost, vnímavost, nesobeckost a taktnost při jednání s lidmi.
Dítě s osobním číslem dvě – potřebuje především milující rodinu, bezpečné rodinné zázemí, bezpečné útočiště v rodině, jistotu.
Dítě mnohdy žije ve svém vlastním světě, rádo se zasní. Mnohdy, zejména pokud trpí pocity strachu a úzkosti, je třeba mu více naslouchat, protože nedokáže přesně vyjádřit, co se děje v jeho duši. 
Energie dvojek činí z těchto jedinců zdroj síly, opory, spolupráce. Je ale třeba, aby si dvojky vždy vymezily hranice, kam až s pomocí druhému člověku zajdou. Mají totiž tendenci pomoc přehánět nebo naopak upadnout do poddanství. Proto pozor, dvojky, na extrémy. Později byste mohly být rozmrzelé a vzdorovité, nazlobené samy na sebe a agresivní na své okolí. Popřemýšlejte občas  o tom, že i Vaše pomoc a zodpovědnost někde končí a že i ten druhý musí být zodpovědný sám za sebe.
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 

 
 
Pátá část – Trojka 3

 
Víte že:
  • číslo je dělitelné třemi, pokud je součet číslic, z nichž se číslo skládá, dělitelný třemi?
  • křesťané mají svou nejsvětější trojici – Otce, Syna a Ducha svatého?
  • hinduismus uctívá Brahmu Stvořitele, Šivu Ničitele a Višnua Udržovatele neboli Obránce?
 
Ve věku tří let, aniž si to uvědomujeme, hledáme v rodině i ve společnosti místečko, kde bychom bezpečně zapustili kořeny. Dítě nabírá sílu, začíná být nejen hbité a mrštné s koordinovanými pohyby, ale i bojovné a hašteřivé. Chlapci se začínají zajímat o hračky s vojenskou tematikou. Dívky se nakrucují před zrcadlem a hodnotí své oblečení. Zvýšená emocionalita, která toto věkové období provází, se projevuje trucováním, fňukáním, pláčem, či smíchem a jásáním podle toho, co se děťátku bude právě hodit, aby dosáhlo svého.
Trojka je odpradávna posvátné číslo, je spojena s vlastnostmi Jupitera. Z toho plyne, že člověk s trojkou šíří kolem sebe dobrou náladu, svému okolí nikdy nepůsobí potíže. Trojka není líná, dychtí po dalším vzdělávání, má skvělou paměť. Trojka je tvořivost, projevuje se v ní bohatost života a jeho neustálý koloběh.
Trojka ukazuje na bystrou inteligenci, bohatou představivost a originalitu. Trojky se rády smějí, mají smysl pro humor, jsou družné a vtipné. K problémům jiných se ale staví kriticky, měly by být v hodnocení okolí taktičtější a diplomatičtější. Nejspokojeněji se cítí, když mohou pracovat, když někdo jejich znalosti nebo služby potřebuje. Dokáží se dát do řeči s každým, jsou upřímné, pro každého potřebného si vždy najdou čas, takže trojku mají většinou všichni rádi.
Trojka je optimistická, umí se radovat ze života, dokáže hluboce a věrně milovat. Je ambiciózní,  pečuje o svůj zevnějšek, ráda cestuje, obdivuje přírodu a nesnáší vulgaritu. Typická trojka miluje teplo, světlo, prosluněné pláže. Těm dává přednost před šerými  a temnými přírodními scenériemi.
V zaměstnání je velmi pilná, zodpovědná, v případě sporu jedná  diplomaticky. Nerada vystupuje na veřejnosti, nesnáší kritiku a mnohdy na dobře míněná kritická slova přehnaně reaguje. Pokud jí někdo ublíží, nedokáže na křivdu zapomenout. Na druhé straně nikdy nezapomíná na člověka, který jí pomohl v těžké životní situaci.
V životě často zápasí s nedostatkem peněz, a proto začíná pochybovat sama o sobě, začíná se zbytečně podceňovat. V jejím životě se mnohdy objeví i těžká období. Tehdy trojka potřebuje podporu a povzbuzení ze strany okolí a přátel. Tyto nelehké chvilky mají ale pozitivní dopad. Trojka z těžkých životních zkoušek vychází zocelená, vyrovnaná a psychicky opět silnější.
 
Do práce se nevrhá bezhlavě, každý krok si předem naplánuje a promyslí. je přátelská a většinou s každým vyjde. Svou dobrou náladu snadno přenáší na druhé. Jejím životním cílem je především vlastní osobní spokojenost.
Lidé s trojkou se rádi nápadně oblékají, mají cit pro barvy  a vědí, co jim sluší.
Dvě trojky se naopak rády oblékají do pohodlných a volných šatů a je jim naprosto jedno, co si o nich myslí ostatní. Pokud nemají v datu narození čtyřku, dvě trojky rády spoléhají při vyřizování důležitých věcí na někoho jiného.
Dvě trojky rády filozofují, milují samotu a mnohdy jako by žily ve svém vlastním světě.
Mnohostranné nadání pozorujeme u vícečetných trojek. Jejich představy jsou většinou nerealistické a tomu, aby se vůbec uskutečnily, brání nedodržování určitého řádu a denního rozvrhu. Vícečetné trojky nemají organizační schopnosti, jejich život plyne v naprostém zmatku. Důsledkem životní neuspořádanosti je i zmatek v osobním životě – střídání partnerů, náladovost.
Pro trojku je dosti zlé, když žije mezi problémovými lidmi. Trojka totiž velmi citlivě reaguje na problémy jiných, vnímá rodičovské konflikty, ovšem jako dítě se s nimi nedokáže vyrovnat. A i když se později rodiče rozejdou, trojka jako dospělý jedinec vnímá své dětství jako krásné.
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 
 
 
Šestá část – Čtyřka 4                   
 
Čtyřka je číslo spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí:
 
- křesťanství má čtyři evangelia, která líčí kázání a působení Ježíše z Nazaretu, jeho umučení a vzkříšení. Evangelia podle Matouše, Marka a Lukáše vznikla pravděpodobně v letech 65 až 80, čtvrté evangelium podle Jana se obvykle považuje za nejmladší, vzniklo krátce před rokem 100
 
- v Indii jsou čtyři kasty, kastovní systém dělí obyvatelstvo na čtyři společenské     vrstvy:
1. bráhmany (kněze)
2. kšatrije (válečníky)
3. vaišji (obchodníky, řemeslníky a zemědělce)
4. šúdry (služebníky a dělníky)
 
- vlákno DNA je složeno ze čtyř proteinů – adeninu, cytosinu, guaninu a   thyaminu
 
- máme čtyři měsíční fáze, čtyři hlavní světové strany, čtyři živly – vodu, zemi, oheň, vzduch, čtyři prakvality – teplo, chlad, sucho, vlhko, čtyři roční období
 
- ve Starém zákoně vystupují čtyři větší proroci – Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel
 
- biblickým rájem protékají 4 řeky, Pišón,  Gíchón , Eufrat a Tigrid
 
- islám uznává čtyři posvátné knihy – Tóru , Žalmy, Evangelia a Korán
 
- státní hymna Japonska, Jordánska a San Marina má pouze čtyři verše
 
- podle Bible byla Země stvořena 4. dne
 
- Goethův Faust, aby obsáhl veškeré vědění světa, vystudoval čtyři fakulty,   lékařskou, filozofickou, právnickou a teologickou
 
- v horoskopu máme čtyři kvadranty. To znamená, že z každého místa, kde se nacházíme, můžeme oblohu rozdělit na čtyři kvadranty, a to ve směru od východního horizontu ke středu nebes a pak postupujeme dále směrem k západnímu horizontu. Další dva kvadranty se nacházejí pod horizontem
 
- čtverec je symbol světa a  přírody, neboť čtyři body již vytvářejí prostor
Jediným místem, kde se čtyřka neobjevuje, jsou pohádky. Čtyřka v pohádkách narušuje trojnou strukturu, vytváří nadbytečnost  a negativní vazbu
 
 
Úderem čtvrtých narozenin začíná rodičům náročné období, neboť děti jim dávají skutečně zabrat. Jsou neposedné, plné energie, hlasitě se smějí všemu legračnímu, co uslyší, třeba i vulgárním slovům či svým hloupým nápadům. Rády přehánějí, jsou to také velcí chlubílci, překrucují realitu, vymýšlejí si příhody a historky, které se nestaly. Střídají se u nich nálady, v jednu chvíli se smějí, za okamžik zase pláčou. Mohou je kvůli maličkostem popadat záchvaty vzteku.
Jsou hlučné, velmi akční, ani chvilku se nezastaví. I když se tváří sebevědomě a samostatně, neustále potřebují mít kvůli pocitu bezpečí okolo sebe někoho blízkého.
Neustále mluví a nekonečnými otázkami zkoušejí trpělivost dospělých. Nedá se nic dělat, právě tyto vlastnosti jsou pro čtyřleté děti charakteristické. Je to období věčných otázek „Proč“, kterým si projde každé dítě. Pro některé rodiče to není jednoduché, kulomet otázek může totiž trvat několik hodin. Je to však přirozené a znamená to, že má dítě zájem o okolní svět. Snažte se vydržet, odpovídejte mu, jak nejlépe dovedete – pamatujte jen na jeho věk. I krátká odpověď postačí. A nezapomeňte na jedno důležité pravidlo – nelžete. Nemusíte mu říkat všechno, ale říkejte mu pravdu.
Přemýšlíte, jak čtyřletého potomka zabavit? Hrajte s ním jednoduché společenské hry, kde výsledek závisí spíše na náhodě než strategii. Zkuste skládat skládačky, kde se uplatňuje abeceda a číslovky. Kupte dítěti jednoduché pomůcky, jako třeba pravítko, váhu, lupu – uvidíte, jak je to s nimi bude bavit. A choďte ven, válejte sudy, dělejte kotrmelce, prostě cokoli.
Dospělá čtyřka, to je stabilita a snaha po dokonalosti. Výrazným znakem často u ní bývá manuální zručnost, v oblasti svého zájmu se setkáváme až s puntičkářstvím. Čtyřky nejsou spokojeny, pokud vše neprobíhá podle jejich představ. V osobním životě neusilují o to pomíjivé, ale soustředí se na maličkosti a dokáží být úspěšné i v nudných zaměstnáních. Nejsou to idealisté s hlavou v oblacích, nýbrž lidé s jasným a logickým úsudkem. Vytrvalost, smysl pro detaily, plnění povinností a spolehlivost, to jsou devízy čtyřky. Právě pečlivostí a vytrvalostí se propracují k cíli a k úspěchu.
Lidé s více čtyřkami jsou nesmírně pilní, ale zároveň svou touhou po preciznosti a dokonalosti stresují své spolupracovníky i rodinné příslušníky. K tomu, aby se pod návalem povinností, které si na svá bedra nakládají, nezhroutili, potřebují mnoho lásky a uznání.
Čtyřka miluje klid, ticho a peníze. Je šetrná, každou korunu dovede zúročit. V hazardních hrách ať zkusí vsadit na číslo 22 v různých kombinacích. Po zdravotní stránce by měla být opatrná na hlasivky, dýchací orgány, plíce a nervový systém.
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 
Sedmá část – Pětka 5        
 
Pětka je symbolem humanity, energie, touhy po svobodě a nezávislosti, nadšení, aktivity, dynamičnosti, pevného odhodlání. Projevuje se jako:
  • pět smyslů
  • pět chutí /sladká, kyselá, slaná, hořká a pálivá/
  • pět údů lidského těla – ruce, nohy a hlava
  •  pět prstů na jedné ruce
  • existuje patero tělních otvorů: nosní a ušní dírky, ústa, pohlavní a vyměšovací orgány
 
Pentagram -  pěticípá hvězda, se také nazývá „uzel zamilovaných“, neboť je též číslem bohyně lásky, Venuše. Je-li pentagram nakreslen hrotem nahoru,  představuje člověka, tedy ducha ovládajícího hmotu. Pokud je nakreslen hrotem dolů jako muří noha, pak představuje ďábla, démona, ducha ovládaného hmotou. Jde tedy o kresbu využitou nebo zneužitou.
Americký Pentagon, domov kanceláří ministerstva obrany, má pět stran, pět podlaží a uprostřed plochu o rozloze pěti akrů.
Pentatonická stupnice, užívaná v keltské, orientální či čínské hudbě, ale i v blues a country, má pět základních tonů C-D-E-G-A, které najdeme v rámci jedné oktávy.

 

Jedinci s pětkou jako životním číslem touží dosáhnout rychlého úspěchu.  Při cestě za svým cílem jsou  neúnavní a dokáží pro svůj záměr  získat lidi, o nichž se domnívají, že by jim mohli pomoci. Jejich vize a plány jsou nesmírně lákavé, ovšem chybou pětky je její nestálost a malá vytrvalost. I když pro realizaci plánu vynaloží pětka velké úsilí, nahromaděné problémy mohou způsobit, že přejde od nadšení k zoufalství.
 
Pětka je aktivní, miluje vzrušení, nikdy nebude patřit k usedlým typům. Ráda riskuje, koketuje s opačným pohlavím, užívá si života plnými doušky. Stále touží prozkoumávat nepoznané, všechno si ráda vyzkouší na vlastní kůži. Impulzivní chování, upřednostňování sexu a nedostatek sebekontroly může přinést pětce velké problémy v partnerském životě. Pokud ve svém životním stylu nezpomalí,nezklidní a nestane se trpělivější, nedokáže s ní její partner udržet krok.
 
Dítě ve věku pěti let je okouzleno příběhy, které mu předčítáme. Umí se natolik koncentrovat, že mnohdy zapomene na reálný svět. Při poslechu čteného textu dokáže být aktivní, ptá se na to, čemu nerozumí, cítí potřebu se ke všemu vyjadřovat.
Už odmalička je třeba pětku vést k tomu, aby svůj volný čas trávila smysluplně, aby se soustředila též na méně oblíbené činnosti. Tady velmi záleží na rodině, v níž pětka vyrůstá. Pokud je rodičům lhostejné, že se dítě jen tak poflakuje, nedokončí žádnou činnost, bude případný talent pětky zbytečně promarněn. Naopak rodina, která své pětce poskytne veškeré zázemí k jejímu rozvoji /sportovní aktivity, zájmové kroužky apod./, prokáže svému dítěti neocenitelnou službu. Naučí svého potomka, aby nadbytečnou energii využíval pro dobro společnosti a pro dobro okolí, v němž se pohybuje.
 
Pětka svým šarmem dokáže každého okouzlit. Přitahuje k sobě lidi jako magnet a dokáže se výborně uplatnit na vedoucích místech ve státní správě či v obchodních společnostech. I když je jediná pětka v numerologické mřížce na pohled spíše tichá voda, dokáže být tvrdohlavá až umanutá, pokud si předsevzala, že dosáhne na bohatství a pozlátko slávy. S počtem pětek v mřížce roste u pětek odhodlání dosáhnout svého vytčeného cíle. Vícečetné pětky se mnohdy nedokáží vyrovnat s přemírou negativní energie a mívají pak záchvaty vzteku /v dětství/, nebo jsou to podivíni /v dospělosti/.
 
U vícečetných pětek prudké životní změny mohou vyvolávat deprese, výbušnost, agresivitu, záchvaty vzteku, bolesti hlavy, problémy se zažíváním. Pozor na kouření jedné cigarety za druhou. Nezbytností je pro tyto lidi pohyb, sport, pobyt v přírodě. Na druhé straně, pokud pětka dokáže udržet své emoce na uzdě a přebytek energie odčerpat třeba sportem, měla by více důvěřovat své intuici. Opustit vzpomínky, které jí přinášejí jen negativní vibrace, a vpustit do svého života co nejvíce světla. Změny, které přijdou, musí přijímat s pokorou, nemít z nich strach, životní změny budou krokem vpřed, výzvou, která jí v budoucnu přinese jen samá pozitiva.
 
V každé společnosti bývá pětka středem pozornosti, protože dovede díky svému rozhledu diskutovat na každé, třeba i vážnější téma. A diskutuje přesvědčivě i v oblastech, kterým příliš nerozumí. Pro svou výřečnost a zajímavé postřehy pětce okolí rádo uvěří. Pětka se ve společnosti občas blýskne svými oblíbenými zbraněmi, vtipem a sarkasmem. Mnohdy si ani neuvědomí, že nevhodně voleným slovem může slabší povahu zesměšnit či urazit.
Miluje neustálé změny, ráda cestuje a nevadí jí ani stěhování, opuštění partnera, změna zaměstnání. S ošemetnými situacemi, které nutně tyto životní změny provázejí, se pětka nejen v pohodě vyrovná, ale dokáže z nich vytěžit maximum.
 
Pětky jsou úspěšné jako spisovatelé, jazykovědci, herci, veřejní pracovníci v samosprávě, počítačoví odborníci, zaměstnanci v reklamě, fyzioterapeuti, zdravotní sestry, zkrátka všude tam, kde se mohou blýsknout svými vědomostmi ze své široké škály zájmů, kde mohou diskutovat a hlavně vyjádřit svůj názor.
 
Pokud je pětka správně pochopena, je skvělým životním partnerem. Velmi dobře se vyjadřuje ústně i písemně, je prakticky založena, diplomaticky vyřeší i zapeklité situace.  Je velkorysá, má ráda peníze, společnost, dokáže se mezi různými lidmi pohybovat tak, jak se od ní zrovna očekává.
 
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka 
 
 
Osmá část – Šestka 6        
 
 
Šestka je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti a dokonalosti. Pojem dokonalého čísla zavedl už Pythagoras. Všiml si, že součet čísel 1 + 2 + 3 se rovná šesti a že šestka je vlastně součtem svých dělitelů.
 
Hexagon – pravidelný rovnostranný šestiúhelník, je složen ze šesti stejných rovnostranných trojúhelníků. Hexagram, Davidova hvězda, se skládá ze dvou rovnostranných trojúhelníků. Již v antice byl hexagram symbolem židovského státu, v současnosti ho můžeme nalézt na vlajce státu Izrael. Základny trojúhelníků jsou symbolem vody a vzduchu. Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii, trojúhelník s vrcholem dolů  symbolizuje vodu a ženskou energii.
 
Šest ploch má krychle, a protože krychle svým tvarem připomíná kostku, bývá šestka spojována též se společenskou a zábavnou hrou v kostky.
 
V době druhé světové války museli Židé, starší šesti let, ve státech, které okupovala Třetí říše, nosit  na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem JUDE.
 
Podle Bible byl lidský rod stvořen šestého dne.
 
Malá šestka přináší svým rodičům radost a štěstí. Ráda se mazlí, potřebuje se cítit v bezpečí, nesnáší hádky, neboť ji velmi zraňují, vždy se snaží nepříznivé situace urovnávat. Rodinná harmonie je u ní na prvém místě. Nesnáší lež, přetvářku, obtížně zvládá stresové situace. Má ráda kolem sebe své blízké, dává jim najevo svou lásku, nešetří emocemi, z každého, i sebemenšího dárku, se dokáže radovat. Je zvídavá, na všechno se vyptává, všemu chce porozumět. Má bujnou fantazii a mnohdy svými vypravěčskými schopnostmi překvapí. Umí nacházet krásu všude kolem sebe. V kvetoucí květině, kapce rosy, v obrázku, který nakreslila, a tak je třeba šestce dovolit, aby se mohla svobodně rozvíjet a uplatnit své tvůrčí schopnosti. Už v dětském věku dokáže okolí překvapit svou neuvěřitelnou pamětí,  hlubokou intuici, zvýšenou citlivostí.
Pokud šestce nebylo dopřáno šťastné dětství, tak si ho vymýšlí a později přilne k někomu, kdo jí může nabídnout aspoň trochu stabilní rodinný život. Ve výsledku se ale stane katastrofa, protože skutečnost a představy ideálního rodinného života jsou diametrálně odlišné. Ve složitých rodinných vztazích se na ni ostatní členové rodiny obracejí o pomoc s nadějí, že za ně vše vyřeší. Musí proto důkladně zvážit, komu pomůže a komu pomoc odmítne. Bude-li žít pro druhé, nebude mít možnost pracovat na sobě a rozvíjet se.
 
Důležitý je pro šestku též vzhled. Nesnáší vulgární lidi, zajímá se o umění a poezii. Raději bude zanedbávat svoji kariéru než rodinu. Ta je vždy a za všech okolností na prvém místě. Stará se ráda o své příbuzné, vaří, peče, pyšní se upravenou zahradou.
 
Ale pozor, nic se nemá přehánět, ani starostlivost o své nejbližší. Dospělá šestka by se neměla příliš zajímat o to, jak lidé, na kterých jí záleží, tráví svůj volný čas, a hlavně jim nesmí přistřihávat křidélka. Zbytečné starosti a nadměrná starostlivost by se mohly obrátit proti ní a připravit ji o spoustu energie. Opravdu si musí dávat bedlivý pozor, aby její přehnaná péče o rodinu nenabrala špatný směr.
 
Šestky jsou velmi nadané v  komunikaci s  opačným pohlavím, snadno se zamilovávají, touží hlavně po romantických vztazích. Pro milovaného člověka udělají cokoliv. Vystupují důvěryhodně, mají noblesní chování, někdy ale působí na své okolí vznětlivě, koketně a na partnera mohou i chorobně žárlit. Jejich úspěch bude úměrný tomu, jak na sobě dokáží pracovat a jak se umějí vyrovnat s vlastními negativními emocemi.
 
Díky svým humanitárním sklonům  se nejvíce uplatní v oblasti školství, medicíně a v sociálních službách.
 
I když na první pohled je šestka tolerantní, obětavá, není to žádný anděl a má též své nedostatky. Před rozumem upřednostňuje city, umí být velmi majetnická a žárlivá. Vícečetné šestky jsou na jedné straně hodně pracovité a výkonné, na straně druhé mohou trpět úzkostmi a  depresemi, neboť jim schází pocit vnitřní jistoty a  sebedůvěra. Pro svou přecitlivělost snadno podlehnou různým pokušením - alkoholu, drogám.
Vícečetné šestky často najdeme mezi umělci – např. Marilyn Monroeová, jejíž životní peripetie jsou obecně známy, se narodila 1. 6. 1926.
 
Největším vítězstvím šestky je zvítězit nad sebou a přijmout odpovědnost za svůj život.
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 
 
 
 
Devátá část - sedmička 7         
 
 
Sedmička je symbol, na jehož principu jsou založena přirovnání v Bibli, v Tóře i v Koránu.
Toto číslo známe též z mnoha pohádek. Princezna čekala na vysvobození 7 let, známe sedmimílové boty, sedmero krkavců i sedm trpaslíků. Je to rovněž oblíbené slovo v názvech filmů – Sedm statečných, Sedm let v Tibetu. O kočce se říká, že má sedm životů, v obchodě si můžeme koupit koření s názvem Kuře sedmi bylin. Rozbijeme-li zrcadlo, hovoříme o sedmi letech smůly, ve škole se učíme o sedmi divech světa. Sedm barev duhy – červená, oranžová, žlutá, indigo, zelená, modrá a fialová, sedm smrtelných hříchů  - chtíč, pýcha, zlost, závist, lenost, lakota a obžerství – tvoří řadu sedmi prvků neboli heptadu. Islám má sedm pekel, týden má 7 dní, lidské tělo sedm čaker, židovský svícen sedm ramen, lidský organizmus se každých sedm let obnovuje a pokaždé nastupuje do nové vývojové etapy.
Bible obsahuje mnoho příkladů, ve kterých je číslo sedm použito podobným způsobem. Např. Izraelité dostali od Boha příkaz, aby pochodovali kolem Jericha sedm po sobě jdoucích dnů, poslední den měli pochodovat sedmkrát.
Sedmička je spjata též s obřadem církevního léčení lidí. Obřad vykonává sedm kněží, čte se sedm evangelických příběhů, je třeba se pomodlit sedm modliteb, nemocný se pomaže sedmkrát.
 
Cesta k Bohu se popisuje jako symbolické přetínání tzv. Sedmi údolí.
Údolí Hledání – člověk se rozloučí s pozemskými přáními
Údolí Lásky – tam se člověk snaží najít Boha jako jediného milovaného
Údolí Intuitivních znalostí – začíná poznávat Boha
Údolí Rozdělení – člověk, který hledá Boha, se musí rozloučit se svými závislostmi a přáními
Údolí Spojení – pochopí jednotu světa
Údolí Nadšení – vnímá a pocítí oceán božské lásky
Údolí Smrti – dochází ke ztrátě lidského JÁ a ke spojení duše hledajícího s Bohem
 
V tarotu sedmička souvisí se změnou. Může jít o změnu bydliště, změnu pracovní pozice, může jít ale také o změnu v myšlení. Začneme se zajímat o ezoteriku, duchovno. zdravý životní styl, zkrátka v našem životě se začne něco dít.  Změnu samozřejmě můžeme přijmout a se vztyčenou hlavou jít vpřed a dál. Nebo můžeme strčit hlavu do písku a dělat, že žádné problémy nevidíme. Lidé se totiž změn velmi bojí. Důležité je proto mít na paměti, že pokud něco končí, pak také něco, co je pro náš další duchovní růst důležité, začíná.
 
Se sedmičkou je spojena i řada pověr. Sedmé dítě v rodině prý bude v životě velmi šťastné. A pokud se tomuto sedmému dítěti také narodí sedmé dítě, bude mít tento človíček nejen velké štěstí, ale bude obdařen též léčitelskými schopnostmi. A rada pro ty, kteří se nenarodili v početné rodině, ale také by kousek toho osobního štěstí potřebovali. Sečtěte si čísla v datu narození, součet vydělte sedmi. Vyjde-li vám podíl beze zbytku, máte před sebou skvělou budoucnost.
 
Sedmička je spojena s činností mozku a se schopností přemýšlet. Je puntičkářská, každý sebedrobnější detail je pro ni důležitý. Problémům a nesnázím se ale raději vyhýbá. V dětství působí velmi nezávisle, dovede si vše vyřídit a zařídit sama. Je bystrá, inteligentní, pohotová, zodpovědná a nezávislá. Nerada poslouchá rodiče, nerada se svěřuje, působí spíše jako introvert se sklony k melancholii. Ovšem i malá sedmička potřebuje cítit, že ji mají doma rádi, že ji uznávají jako samostatnou myslící bytost. Pocit bezpečí je pro ni nesmírně důležitý, citlivě vnímá jakoukoliv nespravedlnost. Ráda si všechno vyzkouší na vlastní kůži, ve společnosti je spíše ostýchavá, drží se v pozadí.
Pokud vyrůstá v rodině, z níž odešel otec, může mít sklony k depresím, k pocitu opuštěnosti a bezmocnosti. Sklon k depresím se podílí též na zvýšeném riziku nehod, zranění, na sklonu k sebevraždě.
 
V zaměstnání mají lidé s číslem sedm předpoklady k tomu, aby se věnovali intelektuální a vědecké činnosti, neváhají se pustit do řešení složitých a náročných úkolů. Práce je baví, žijí a dýchají pro ni. Proto na své okolí mnohdy působí roztržitě. Chodí s hlavou v oblacích, je pro ně těžké stát oběma nohama na pevné zemi. Pokud jsou ve stresu, mohou se u nich objevit dýchací potíže, astma, bolest páteře.
Uplatní se jako filozofové, spisovatelé, výtvarníci, malíři, architekti, učitelé. Rádi pečují o druhé, mají mimořádnou intuici, mnohdy též léčitelské schopnosti. Prioritou je pro ně alternativní způsob léčby, kterou upřednostňují před léčbou konzervativní. 
Sedmička vypadá vždy dobře, je pečlivě upravená, stará se o svůj šatník. Nesnáší hluk, vyhledává ticho a klid. Má velmi dobrou paměť a nezapomíná ani po letech na křivdy, které jí někdo způsobil.
 
Pokud se sedmička ocitne mezi pochybnými lidmi, lehce podlehne hazardním hrám a dostane se mezi spodinu lidské společnosti. Při depresi hledá oporu v alkoholu a drogách. Tento pád je ve skutečnosti voláním o pomoc, které by mělo okolí vyslyšet.
 
Z osobností, které známe z novin a časopisů, patří mezi sedmičky třeba Arnold Alois Schwarzenegger, rakousko-americký herec, sportovec a politik, Marie Curie-Sklodowská, objevitelka chemických prvků radia a polonia, nositelka dvou Nobelových cen – za fyziku a chemii, Edgar Cayce, světově proslulý prorok, senzibil, léčitel a mystik.
 
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka
 
Desátá část – Osmička 8         
 

 

Číslo 8 se okolo nás vyskytuje v celé řadě spojení. Naše sluneční soustava má osm planet, v jednom bajtu je osm bitů, u většiny známých pavouků najdeme osm nohou. Chobotnice má osm chapadel, 8 je i číslo černé koule ve hře biliard. Osmička figuruje samozřejmě také v náboženství. Ve Zjevení Janově je číslo osm symbolem antikrista, hinduistická bohyně Lakšmí má osm různých podob, 8 dní trvají oslavy židovského svátku Chanuka, v Buddhismu je jedním ze základních učení tzv. ušlechtilá osmidílná stezka.  A nakonec muslimové věří v osmero andělů nesoucích Alláhův trůn.
Diatonická stupnice se skládá z osmi tonů. Islám má osm rájů.
Světlu trvá osm minut, než dolétne od Slunce k Zemi.
Osmička je spojena s hmotou, můžeme si ji představit jako krychli o hraně 2x2x2=8.
V periodické soustavě prvků je osmička atomovým číslem kyslíku.
Zajímavá jsou též slova s předponou okto/okta, např. oktofobie = strach z čísla osm, oktosylab = osmislabičný verš, oktogon = osmiúhelník, oktagon = budova s osmiúhelníkovým půdorysem.
 
Hvězda s osmi hroty a nakreslená jedním tahem se nazývá oktogram. S oktogramem souvisí též Betlémská hvězda, která se ve středověku zobrazovala s osmi paprsky. Tvar osmicípé hvězdy má i Kristův monogram neboli Kristogram. S hvězdicovým osmistěnem, oktoadrem, je spojeno jméno Leonarda da Vinciho.
Učenci ve starém Řecku zjistili, že když umocníme jakékoliv liché číslo větší než jedna na druhou, dostaneme číslo, které je násobkem osmi zvětšeným o jednu. Např. 7x7 = 49, což je 6x8 + 1.
 
V ezoterice osmička symbolizuje náš osud, který leží mimo naši kontrolu. Je to číslo mystické povahy, v astrologii jí odpovídá planeta Saturn.
Lidé, kteří se narodili osmého dne v měsíci, se často potýkají s karmickým zatížením. Nerozumějí sami sobě, uvnitř duše něco skrývají, ale zároveň požadují, aby je okolí pochopilo. Jejich osobní život je mnohdy provázen soudními spory, nestabilním manželstvím, osamělostí.
V numerologii je osmička životním číslem, které symbolizuje ctižádost, touhu po moci a penězích. Člověk s tímto životním číslem je ale velmi houževnatý, má výborné organizační schopnosti a realistický přístup k řešení úkolů. Je vysoce charismatický, ambiciózní, problémy řeší s nadhledem a nehroutí se z nich. V negativním slova smyslu lidé se životním číslem osm bývají agresivní, útoční, nenávistní, bezohlední, ztrácejí nad sebou sebekontrolu. Mohou vystupovat skutečně krutě, nikomu nic neodpustí. Jejich životním cílem je hromadění majetku a touha po moci .
Dítě ve svých osmi letech začíná kriticky pohlížet na vlastní rodiče a ví, že jeho táta neví všechno.
Je to období, kdy už začíná dosahovat prvních úspěchů v zájmových kroužcích. V mluvním projevu užívá cizí slova a jejich významu rozumí. Je přemýšlivé, uvažuje logicky, povahově je přímé, štědré, ctižádostivé. Citlivě vnímá atmosféru v rodině, odhalí jakýkoliv klam. Je kritické k postojům rodičů, vadí mu jejich nedůslednost, protože ve svém vnitřním i vnějším světě potřebuje pravidelný řád, klid a harmonii. Napjatou situací nesmírně trpí a často hledá vinu v sobě. Pokud se dítě společně s rodiči věnuje nějaké činnosti, chodí spolu třeba plavat, běhat apod., stanou se přáteli na celý život.
Svým tvarem připomíná osmička někomu sněhuláka, jinému nekonečno. Vyznačuje se výraznou vibrací. Má zvláštní čich na finanční investice. V astrologii znamená 8. dům majetek a zděděné peníze, ale též dluhy  a daně, které je třeba zaplatit.
Jedna osmička v numerologické mřížce představuje člověka s vyváženým charakterem. Člověka, který má nevyčerpatelnou energii, rozvinuté schopnosti rozumového uvažování, umí se smát i sám sobě. Lidé s více osmičkami obratně zacházejí s penězi, mnohdy dokáží být i lakomí a skrbličtí. Jako milenci jsou nesmírně vášniví  a zdatní. Vždy ale u nich najdeme touhu po moci. Ale pozor – pokud tito lidé nemají v numerologické mřížce sedmičku, počítejte s tím, že se nebudou ve vztahu citově angažovat. Vyšší počet osmiček v datu narození nacházíme u zpěváků, vědců a spisovatelů.
 
S úctou a láskou
Vaše kartářka 
 

Jedenáctá část – Devítka 9

 

Již od dob antiky patří devítka mezi čísla, která uzavírají řadu základních čísel. Je symbolem dovršení, dokončení, naplnění a ukončení pozemské pouti. Je spojována s karmou, je považována za číslo božské, duchovní. V astrologii devítce odpovídají Mars a Pluto. Její grafickou podobou je devíticípá hvězda – nonagram. Nositelé devítky jsou lidé velkorysí, ušlechtilí, vynalézaví, s touhou po poznání. K jejich negativním stránkám patří melancholie, náladovost. Uvědomují si, že se změnami je třeba začít uvnitř sebe sama. Jestliže se jim podaří najít nové cesty a perspektivy, budou sršet nadšením a energií. Pak se jim podaří dostat na svou stranu i ostatní a budou jako majáky, které ukazují lidem směr.

Osoba s číslem devět by neměla nikomu ustupovat, ale naučit se stát za svým názorem, za svým rozhodnutím. Právě ona je hybnou silou svého života a neměla by dopustit, aby její život řídil někdo jiný. Devítka je napojena na duchovno. Dítě se narodí po devíti měsících těhotenství. Je předzvěstí něčeho nového. V mnoha jazycích najdeme nápadnou podobnost slova NOVÝ s číslovkou devět. Francouzské slovo neuf dokonce označuje obojí. A nyní zajímavost z matematiky: vynásobíme-li libovolné číslo devítkou, je součet výsledného čísla vždy devět: např. 3 x 9 je 27, 2 + 7 je devět.  I pohádky začínají slovy – za devatero horami a devatero řekami. Draci v pohádkách mívají často devět hlav. Devítka je poslední jednociferné číslo a v tarotu jí odpovídá karta Poustevník.

Trója byla obléhána devět let. Devět let se vracel Odysseus domů do rodné Ithaky. Řeka Styx v řeckém podsvětí měla devět zátočin. Dante Alighieri nás ve své Božské komedii seznamuje s devíti kruhy pekla. A devítiocasou kočku, druh biče, používali v Británii k trestání provinilců.

Číňané věřili, že nebe se skládá z devíti částí, svět z devíti zemí a každá země má devět horských hřebenů.

Čísla 1 – 9 lze uspořádat do magického čtverce tak, aby všechny řady a obě úhlopříčky dávaly stejný součet – 15.

Šváb dokáže žít devět dnů bez hlavy, než zahyne.

Devítileté dítě si uvědomuje, že jeho táta neví úplně všechno. Malá devítka je zvědavá, vše chce zvládnout sama. Ráda pozoruje okolí a touží všechno vidět. Často mívá umělecké nadání, skvěle rozvinutou intuici a šestý smysl. Ve sporných případech nerada odpovídá jednoznačně, uchyluje se k diplomatickému vyjadřování a vytáčkám.

Devítka je číslo duchovního porozumění. Číslo, které hledá pravdu, naslouchá hlasům nitra i vnějšího světa. Lidé s devítkami shromaždují vědomosti o všem, co je zajímá, mají bystré analytické myšlení, uplatní se v profesích, kde se shromaždují a třídí informace. Lidé s devítkou jsou čestní, sami duchovně rostou a dokáží povzbudit též jiné.  Při výběru partnera jsou idealisty, vidí ho takového, jakého by ho chtěli mít.. Přebírají na sebe odpovědnost za celou rodinu. Jsou uvážliví, spolehliví, charakterní, říkají věci na rovinu, rádi přemýšlejí, dokáží druhého vyslechnout.  Přitahují zejména lidi s citovými problémy a neradi odmítají pomoci člověku, který jejich pomoc potřebuje.
Vzhledem k tomu, že je to číslo duchovní kreativity, se s tímto číslem  obzvláště těžko vyrovnávají ateisté. Devítka má totiž i své karmické zadání a je odplatou za skutky v minulých životech. Při řešení problémů těží, aniž si to uvědomuje, ze svých nevědomých vzpomínek na minulé životy. Dokáže milovat z celého srdce. Spoléhá na vrozené nadání. Je sice předurčena k úspěchu, ale musí o něj usilovat a bojovat. Nic nedostane zadarmo.
 
Životní zkušenosti každého jedince se mění v devítiletých cyklech. Devátý dům v astrologii a v horoskopu symbolizuje nové obzory, touhu po vyšším vzdělání a cestování do exotických zemí. S číslem devět a s duchovní kreativitou Neptuna je spojen dvanáctý dům.
 
Je to číslo harmonické. Ale pozor, kvůli přemíře talentu a kreativity může vystupovat netrpělivě, arogantně. Devítka otevírá cestu k velkým intelektuálním dobrodružstvím, ale musí si dávat pozor při setkání s negativními vlivy, ty by ji mohly zavést na scestí. Jestliže má devítka nereálné plány a její představy se zhroutí jako domeček z karet, objeví se duševní utrpení a psychické strádání. Chce-li devítka dosáhnout štěstí a úspěchu, musí se naučit rozlišovat mezi snem a skutečností.
 
Jedna devítka v mřížce označuje lidi citlivé, přívětivé, laskavé, obětavé, velkorysé a štědré. Setkáváme se u nich se zájmem o filozofii, vědu, umění, okultismus. Někdy mohou trpět pocitem osamělosti.Jedinci se dvěma a třemi devítkami mají umělecké a pedagogické sklony, vysoké ideály, mnohdy jsou však nevyrovnaní a trpí  psychickými poruchami. Vícečetné devítky dávají člověku vysokou úroveň inteligence.

Pozor si dávejte na partnery, kteří mají v numerologické mřížce čtyři devítky. Mohou být vychytralí, vypočítaví, vznětliví, útoční, často si budou stěžovat na bolesti hlavy, poruchy spánku a  psychické problémy.

Chybějící devítka hovoří o nedostatku soucitu a lidskosti. Tito lidé mají sklony k pohodlnosti a k lenosti. Trpí sebeklamem, jejich představy o životě nejsou reálné, spíše sní a fantazírují, než jednají. Mají tendenci věci přehánět, jsou neústupní a tvrdohlaví, každá maličkost je popudí a vytočí, mnohdy se chovají až nenávistně. Absence devítky se projevuje především u dětí v prvních fázích života. Trpí pocitem osamělosti, a přestože mají milující rodiče, mají dojem, že je nikdo nemá rád. Na druhé straně, když číslo devět dominuje, umíme se radovat ze života, a považujeme se za šťastného člověka.
Osoba s devítkou by měla činit závažná rozhodnutí v neděli. Šťastným dnem je též 25. den v každém měsíci. Přiřadit ji můžeme k Paříži, městu,  v němž se setkává dobro se zlem. Nepříjemnou vlastností je sklon k pedantství a puntičkářství.
Povolání – vysokoškolský učitel, lektor, duchovní rádce, kněz, umělec.

 
S úctou a láskou
Vaše kartářka Jana Fišerová

 
OBJEDNEJTE SI PRO LEPŠÍ POSTAVU
OBJEDNEJTE SI PRO LEPŠÍ POSTAVU

OBJEDNÁVEJTE ZDEOBJEDNÁVEJTE ZDE
Benu.JPG
facebook_timeline_firma_neruste_pobyt.jpg
rnc-logo-color.jpg
Pobytové a poznávací zájezdyVšechny zájezdy
120x240-dovolena-a2.jpg

Tipy na dovolenou

zde

nebo

zde

B1.gif
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one